Sökning: "Auktoritet och ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Auktoritet och ansvar.

 1. 1. Auktoritet och ansvar Lärares fostrans- och omsorgsarbete i historisk belysning

  Detta är en avhandling från Arbetslivsinstitutet

  Författare :Joakim Landahl; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers´ work; moral education; discipline; care; history of mentalities; modernity; history of education; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : How has teachers’ work changed during the 20th century? This question is addressed in this dissertation that deals with two aspects of teachers’ work: moral education/discipline and care. The two aspects relate to two distinct, yet sometimes interconnected problems: the norm-breaking and the suffering child. LÄS MER

 2. 2. Depåneuroleptika på gott och ont : patienters och sjuksköterskors erfarenheter av långtidsbehandling i psykiatrisk öppenvård

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience, Occupational Therapy and Elderly Care Research (NEUROTEC)

  Författare :Bodil Svedberg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Attitude; autonomy; compliance; depot neuroleptics; interaction; nurse; patient Attityd; autonomi; depåneuroleptika; följsamhet; samspel; sjuksköterska; patient;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore and describe how patients and nurses experience long-term treatment with depot neuroleptics given by injections and their interactions with each other. Moreover the intention was to gain an insight into how common depot treatment is by delineating occurrence of schizophrenia and other psychotic disorders. LÄS MER

 3. 3. Tillit i samhällsskyddets organisation Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Jörgen Sparf; Mittuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Riskhantering; Krishantering; Sårbarhet; Samhällsskydd och beredskap; Organisation; Funktionshinder; Tillit;

  Sammanfattning : Systemet för samhällsskydd och beredskap i Sverige har sedan 1990-talet genomgått en rad förändringar gällande juridik, organisering och ansvar. Framför allt har kommunernas ansvar inom området ökat och systemet har kommit att bli mer beroende av aktörer i lokalsamhället. LÄS MER

 4. 4. Toward Privacy-Preserving Decentralised Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Guillermo Rodríguez-Cano; KTH.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; decentralised information systems; distributed systems; privacy; social networks; decentraliserade informationssystem; distribuerade system; integritet; sociala nätverk; sistemas de información descentralizados; sistemas distribuidos; privacidad; redes sociales; Computer Science; Datalogi;

  Sammanfattning : Privacy enhancing technologies have proven to be a beneficial area of research lessening the threats users' privacy in centralised systems such as online social networks. Decentralised solutions have been proposed to extend the control that users have over their data as opposed to the centralised massive collection of personal and sensitive data. LÄS MER

 5. 5. Public health, neighbourhood development and participation research and practice in four Swedish partnership cities

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Karin Fröding; Örebro universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neighbourhood development; citizen participation; municipality; partnership; community-academic partnership; CBPR; public health; health promotion; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Det finns betydande skillnader i hälsa beroende på utbildning, socioekonomisk status, etnicitet, ålder och kön och det har konsekvenser för människors livslängd, livskvalitet och hälsa. Ojämlikheter i hälsa blir särskilt tydliga när man jämför olika geografiska områden, där vissa områden har hög koncentration av fattiga och socialt utslagna människor med dålig hälsa, arbetslöshet och låg utbildning. LÄS MER