Sökning: "Ingemar Elander"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Ingemar Elander.

 1. 1. Identity politics and city planning : the case of Jerusalem

  Författare :Ann-Catrin Andersson; Ingemar Elander; Karin Aggestam; Helena Lindholm Schultz; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Jerusalem; territoriality; national identity; commemorations; identity discourse; identity politics; commemorative narratives; city planning; traditional Zionism; place-making; city policy; green Zionism; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Jerusalem is the declared capital of Israel, fundamental to Jewish tradition, and a contested city, part of the Israel–Palestine conflict. Departing from an analysis of mainly interviews and policy documents, this study aims to analyze the interplay between the Israeli identity politics of Jerusalem and city planning. LÄS MER

 2. 2. Public health, neighbourhood development and participation : research and practice in four Swedish partnership cities

  Författare :Karin Fröding; Charli Eriksson; Ingemar Elander; Maria Emmelin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Neighbourhood development; citizen participation; municipality; partnership; community-academic partnership; CBPR; public health; health promotion; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Det finns betydande skillnader i hälsa beroende på utbildning, socioekonomisk status, etnicitet, ålder och kön och det har konsekvenser för människors livslängd, livskvalitet och hälsa. Ojämlikheter i hälsa blir särskilt tydliga när man jämför olika geografiska områden, där vissa områden har hög koncentration av fattiga och socialt utslagna människor med dålig hälsa, arbetslöshet och låg utbildning. LÄS MER

 3. 3. Från lokal välfärdsstat till stadspolitik : politiska processer mellan demokrati och effektivitet: vision Mälarstaden och Östra hamnen i Västerås

  Författare :Mikael Granberg; Ingemar Elander; Stig Montin; Henry Bäck; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; statskunskap; Stadspolitik; historia; välfärdsstat; globalisering; stadsidentitet; politisk process; politisk dagordning; demokrati; planering; nätverk; legitimering; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The main aim of the thesis is to analyse the preconditions of contemporary Swedish city politics. The aim is reached through the answering of three questions; 1), what characterises contemporary Swedish city politics? 2), what contributes to the shaping and organisation of urban political processes in Sweden? 3), what problems and challenges are central to Swedish city politics? Based on interviews, documents and articles an empirical study of a Swedish city (Västerås) in its historical, national and international context is taken as a point of departure for reflections and conclusions with regard to the development of city politics and planning in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Mellan det lokala och det globala : klimat, kommuner, nätverk

  Författare :Eva Gustavsson; Mats Lundmark; Ingemar Elander; Gunilla Andrae; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; climate change mitigation; local government; networks; network governance; multilevel governance; scale; re-scaling; ecological modernisation; sustainable development; klimatförändring; lokal nivå; nätverk; nätverksstyrning; flernivåstyrning; skala; skalförskjutning; ekologisk modernisering; hållbar utveckling; Human geography; Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Between the local and the global: climate, local governments, networks The notion of an ongoing global warming is shared by a large number of researchers and decision-makers around the world. Through the act of signing the UN Framework Convention on Climate Change a majority of the world's naitons have accepted the idea of human induced climate change, and to develop national climate change mitigation programmes. LÄS MER

 5. 5. Governing towards sustainability : environmental governance and policy change in Swedish forestry and transport

  Författare :Erik Hysing; Ingemar Elander; Jan Olsson; Sverker Jagers; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; governance; government; modes of governing; public policy; policy change; sustainable development; environmental politics; Swedish forestry; forest policy; Swedish transport; transport policy; politicisation; governing towards sustainability; Political science; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Faced with environmental problems such as climate change and biodiversity loss, the dominant political response has been sustainable development, balancing environmental protection against economic prosperity and social justice. While political action is increasingly being called for, the role and capacity of the state is questioned – as captured neatly in the story from government to governance that implies a relocation of authority and power between policy levels and in public-private relations, as well as a radical restructuring within public administration. LÄS MER