Sökning: "Jörgen Sparf"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jörgen Sparf.

 1. 1. Tillit i samhällsskyddets organisation : Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade

  Författare :Jörgen Sparf; Roine Johansson; Susanna Öhman; Erna Danielsson; Mikael Klintman; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Riskhantering; Krishantering; Sårbarhet; Samhällsskydd och beredskap; Organisation; Funktionshinder; Tillit;

  Sammanfattning : Systemet för samhällsskydd och beredskap i Sverige har sedan 1990-talet genomgått en rad förändringar gällande juridik, organisering och ansvar. Framför allt har kommunernas ansvar inom området ökat och systemet har kommit att bli mer beroende av aktörer i lokalsamhället. LÄS MER

 2. 2. On the governmentalization of sustainability : the case of flood risk mitigation in Sweden

  Författare :Per Becker; Roine Johansson; Jörgen Sparf; Karin Ingold; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; sustainability; risk; flood; mitigation; governmentality; governmentalization; institutionalism; social network analysis; fragmentation; reductivization; projectification; responsibilization; commodification;

  Sammanfattning : Contemporary society is confronted with numerous sustainability challenges. Some are new, others have been around since time immemorial, but none have been governed on the societal level since their emergence. LÄS MER