Sökning: "Karin Fröding"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Karin Fröding.

 1. 1. Public health, neighbourhood development and participation research and practice in four Swedish partnership cities

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Karin Fröding; Charli Eriksson; Ingemar Elander; Maria Emmelin; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neighbourhood development; citizen participation; municipality; partnership; community-academic partnership; CBPR; public health; health promotion; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Det finns betydande skillnader i hälsa beroende på utbildning, socioekonomisk status, etnicitet, ålder och kön och det har konsekvenser för människors livslängd, livskvalitet och hälsa. Ojämlikheter i hälsa blir särskilt tydliga när man jämför olika geografiska områden, där vissa områden har hög koncentration av fattiga och socialt utslagna människor med dålig hälsa, arbetslöshet och låg utbildning. LÄS MER

 2. 2. Franskt i Svensk tappning. Studier över franska lånord i svenska dialekter

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Karin Hallén; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Swedish dialects; French loan-words; French-Swedish contacts; word semantics; borrowing; contamination; hybrid words; synonyms; dialectology; lexicology; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This dissertation consists of nine essays (numbered I-IX) which treat French loan-words in Swedish dialects from different aspects. I. To estimate the proportion of French loan-words in Swedish dialects, words beginning with b were counted in the collections of the Swedish dialect dictionary and found to be 2 % of the total b-material. LÄS MER