Sökning: "Riskhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade ordet Riskhantering.

 1. 1. Den riskfyllda gemenskapen : Att hantera säkerhet på ett passagerarfartyg

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Christer Eldh; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; cultural processes; organization; gender; risk; safety culture; passenger ship; safety management; passagerarfartyg; säkerhetsaspekter; riskhantering; risk; fartyg; kulturella aspekter; Passagerarfartyg; Kulturella aspekter; Fartyg; Gender; Riskhantering; Risk;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how cultural processes and organisational conditions influence safety management in complex sociotechnical contexts. The object of investigation was a passenger ship where interviews and observations had been conducted for one year. LÄS MER

 2. 2. Riskhantering vid u-landsinvestering : [Assessment of business environment risks when investing in developing countries]

  Detta är en avhandling från Lund : Studentlitteratur

  Författare :Lars Ehrengren; Stockholms universitet.; [1986]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gruvarbetarnas riskhantering via säkerhetskommittéarbete : silikosproblematiken i Laisvallgruvan

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Jaffar Kavian Lanjani; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Engineering Psychology; Teknisk psykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Shaping Risk Management in Banks

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Vikash Kumar Sinha; KTH.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internal audit; risk management; risk culture; Basel models; operational risk; liquidity risk; internrevision; riskhantering; riskkultur; Baselmodellerna; operativ risk; likviditetsrisk; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : The recent financial crisis of 2007-08 was a watershed moment in the history of banking. The unprecedented event led to severe scrutiny by standard setters and regulators on how the business of banking is run. As a result of this strict scrutiny, a wide variety of reforms aimed at the second line of defense (risk management) ensued globally. LÄS MER

 5. 5. Internal Control in the Financial Sector A Longitudinal Case Study of an Insurance Company

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Olof Arwinge; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internal Control; Risk Management; Governance; Combined Assurance; Audit; Intern kontroll; Riskhantering; Styrning; Ramverk för försäkran; Revision; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis comprises of an initial summary of Study I which is my licentiate thesis in business administration. Study I is a literature study on internal control. Thereafter follows Study II which is a case study of Swedish insurance organization. LÄS MER