Sökning: "municipality"

Visar resultat 1 - 5 av 483 avhandlingar innehållade ordet municipality.

 1. 1. Kommunindelning och demokrati : Om sammanläggning och delning av kommuner i Sverige

  Författare :Peder Nielsen; Anders Westholm; Barry Holmström; Lawrence E. Rose; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; territorial division; democracy; demos; community spirit; legitimacy; participation; municipality; local government; amalgamation; secession; municipality partition; Statsvetenskap; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the territorial dimension of democracy by studying the division of Swedish municipalities. It consists of two parts focusing on two types of changes to the division of municipalities: amalgamation and secession.The consequences of a series of amalgamation reforms are the starting point for the first part. LÄS MER

 2. 2. Kommunen gör historia : Museer, identitet och berättelser i Eskilstuna 1959-2000

  Författare :Johan Samuelsson; Maths Isacson; Klas Nyberg; Annika Alzén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Economic history; Museums; narration; history of culture; cultural politics; identity; cultural heritage; municipality; city; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; History; Historia;

  Sammanfattning : The overall purpose of the thesis is to examine the shaping of the identity of the municipality. One empirical question raised in the dissertation is how the municipal museum has been established as a part of the municipal administration. LÄS MER

 3. 3. Kommunen - en part i utbildningspolitiken?

  Författare :Ann Quennerstedt; Tomas Englund; Ulf P Lundgren; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; municipality; equivalence; educational policy; decentralisation; school governance; curriculum theory; discourse analysis; kommuner; likvärdighet; utbildningspolitik; decentralisering; läroplansteori; diskursteori; diskursanalys; skolans styrning; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the municipality (the local authority) as a participant in Swedish educational policy. The reform of school governance in the 1990s, gave municipality wider authority in the educational field and a greater responsibility for education. LÄS MER

 4. 4. Den institutionaliserade tävlingsidrotten : Kommuner, idrott och politik i Sverige under 1900-talet

  Författare :Paul Sjöblom; Jan Lindroth; Björn Horgby; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; municipality; sport; sports movement; politics of sport; corporatism; power resources; mobilisation of power; allocation of resources; sports club culture; Swedish political history 1900-1999; local history; History; Historia;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to describe and analyse the development of the sports movement at a local level during the 20th century, focusing on the relationship between the municipality, in a broad sense, and the sports clubs, as well as on the conditions that have affected this relationship and the effects this has had for the clubs’ structural and cultural configuration.The thesis put forward is that there is a link between the parliamentary and governmental description of sport as socially beneficial, the relative autonomy of the sports movement, the institutionalisation of the municipalities’ sports policy and their involvement in the local sports culture and the expansion of competitive sport within the sports movement led by the Swedish Sports Confederation. LÄS MER

 5. 5. Den ekonomiska staden : Stadsplanering i Stockholm under senare hälften av 1800-talet

  Författare :Hossein Sheiban; Martin Åberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; modern urban planning; economic discourse; public intervention; capitalism; civil society; municipality; social constructionism; working class housing question; self-help housing; home ownership; housing and property owners; economic sphere; politics; social question; urban history; Stockholm; History; Historia;

  Sammanfattning : This thesis explores the emergence and development of modern urban planning in Stockholm during the second half of the nineteenth century. Three structures are focused on. LÄS MER