Sökning: "Allmän och jämförande litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 110 avhandlingar innehållade orden Allmän och jämförande litteratur.

 1. 1. Ordbetoning och ordbetydelse i rumänska

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Vivan Franzén; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Uraliska och altaiska språk och litteratur; Uralian and Altaic languages and literatures; corpus; semantics; perception; count word; noun; vowel length; morphology; accent; phonetics; Stress; phonology; Phonetics; Fonetik; fonologi; Grammar; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : The book is divided into three parts. All three parts dealwith the Romanian word. Part A: Word stress has not been defined in one rule before. I show how one rule can be applied to nouns, verbs and countnouns of Romanian. LÄS MER

 2. 2. Developmental Aspects of Text Production in Writing and Speech

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Victoria Johansson; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Writing; speaking; writing development; cognitive aspects of writing; keystroke logging; genre development; working memory; writing processes; expository; narrative; genre; development in speech and writing; expertise; cognitive load; pauses in writing;

  Sammanfattning : This thesis aims at describing the developmental patterns of text production in four text types: spoken and written narrative texts, and spoken and written expository texts (n=316), produced by four age groups: 10-year-olds, 13-year-olds, 17-year-olds and university students (n=79). It explores material from an experimental study with a cross-sectional design comprising spoken texts recorded on video and written texts recorded by means of keystroke logging, which makes it possible to investigate the real-time process of written text production. LÄS MER

 3. 3. Landskap på jorden och i drömmen. Studier i Folke Isakssons lyrik

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Håkan Sandgren; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; General and comparative literature; the aesthetics of the post-war era; modernist poetry; lyrical tropes and clichés; intertextuality; the metaphor of the journey; poetry of place; 20th century Swedish poetry; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I min avhandling studerar jag Folke Isakssons lyriska författarskap. Jag försöker visa hur han använder sig av platsskildringar, landskapsbilder och naturelement för att framställa ett själstillstånd. LÄS MER

 4. 4. Language and Literacy : Some fundamental issues in research on reading and writing

  Detta är en avhandling från Department of Linguistics and Phonetics, Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Per Henning Uppstad; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Specialdidaktik; Research methodology in science; Forskningsmetodik; phoneme; Special didactics; Tillämpad och experimentell psykologi; Applied and experimental psychology; språktypologi; typology; Jämförande lingvistik; Comparative linguistics; sociolingvistik; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; literacy; phonology; dyslexia; writing; written language; foreign languages teaching; Applied linguistics; fonologi; Fonetik; Phonetics; Språk- och litteraturvetenskap; Philology and literature; Filosofi; Philosophy; Språkinlärning; Language learning; reading; sociolinguistics;

  Sammanfattning : Mainstream research on reading and writing is based on the assumption, common in modern linguistics, that spoken language is primary to written language in most important respects. Unfortunately, the conceptual framework for the study of language and 'literacy' (encompassing both reading and writing skills) is built around this assumption. LÄS MER

 5. 5. Den moderne Ivar Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Magnus Nilsson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; the grotesque; documentary; polyphony; Arnold Ljungdal; Ture Nerman; the new woman; D. H. Lawrence; Artur Lundkvist; Harry Martinson; primitivism; Raymond Williams; Mikhail Bakhtin; Fredric Jameson; Marxist criticism; avant-garde; social modernism; modernity; modernism; modernisation; Ivar Lo-Johansson; labour movement; socialist realism; Moa Martinson; proletarian literature; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Humanities Social Sciences; arbetarlitteratur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om arbetarförfattaren Ivar Lo-Johanssons modernitet, sådan den kommer till uttryck i de sk. statarromanerna: Godnatt, jord (1933), Bara en mor (1939) och Traktorn (1943). LÄS MER