Sökning: "Allmän och jämförande litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 109 avhandlingar innehållade orden Allmän och jämförande litteratur.

 1. 1. Ordbetoning och ordbetydelse i rumänska

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Vivan Franzén; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Uraliska och altaiska språk och litteratur; Uralian and Altaic languages and literatures; corpus; semantics; perception; count word; noun; vowel length; morphology; accent; phonetics; Stress; phonology; Phonetics; Fonetik; fonologi; Grammar; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är en dokumentation av mina undersökningar av det rumänska ordet. Jag har som allmänlingvist undersökt några aspekter av det rumänska ordet fonologiskt, fonetiskt och semantiskt. Det finns också mycket skrivet om morfologin i rumänska. LÄS MER

 2. 2. Developmental Aspects of Text Production in Writing and Speech

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Victoria Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Writing; speaking; writing development; cognitive aspects of writing; keystroke logging; genre development; working memory; writing processes; expository; narrative; genre; development in speech and writing; expertise; cognitive load; pauses in writing;

  Sammanfattning : This thesis aims at describing the developmental patterns of text production in four text types: spoken and written narrative texts, and spoken and written expository texts (n=316), produced by four age groups: 10-year-olds, 13-year-olds, 17-year-olds and university students (n=79). It explores material from an experimental study with a cross-sectional design comprising spoken texts recorded on video and written texts recorded by means of keystroke logging, which makes it possible to investigate the real-time process of written text production. LÄS MER

 3. 3. Landskap på jorden och i drömmen. Studier i Folke Isakssons lyrik

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Håkan Sandgren; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; General and comparative literature; the aesthetics of the post-war era; modernist poetry; lyrical tropes and clichés; intertextuality; the metaphor of the journey; poetry of place; 20th century Swedish poetry; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I min avhandling studerar jag Folke Isakssons lyriska författarskap. Jag försöker visa hur han använder sig av platsskildringar, landskapsbilder och naturelement för att framställa ett själstillstånd. LÄS MER

 4. 4. Language and Literacy : Some fundamental issues in research on reading and writing

  Detta är en avhandling från Department of Linguistics and Phonetics, Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Per Henning Uppstad; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Specialdidaktik; Research methodology in science; Forskningsmetodik; phoneme; Special didactics; Tillämpad och experimentell psykologi; Applied and experimental psychology; språktypologi; typology; Jämförande lingvistik; Comparative linguistics; sociolingvistik; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; literacy; phonology; dyslexia; writing; written language; foreign languages teaching; Applied linguistics; fonologi; Fonetik; Phonetics; Språk- och litteraturvetenskap; Philology and literature; Filosofi; Philosophy; Språkinlärning; Language learning; reading; sociolinguistics;

  Sammanfattning : Abstract in Norwegian Hovudlina i forskinga på lesing og skriving byggjer på tanken om at talt språk på alle vesentlege punkt er primært i høve til skrive språk. Omgrepsapparatet for studiet av språk og lese- og skrivedugleik er også bygd kring denne tanken. LÄS MER

 5. 5. Den moderne Ivar Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Magnus Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; the grotesque; documentary; polyphony; Arnold Ljungdal; Ture Nerman; the new woman; D. H. Lawrence; Artur Lundkvist; Harry Martinson; primitivism; Raymond Williams; Mikhail Bakhtin; Fredric Jameson; Marxist criticism; avant-garde; social modernism; modernity; modernism; modernisation; Ivar Lo-Johansson; labour movement; socialist realism; Moa Martinson; proletarian literature; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Humanities Social Sciences; arbetarlitteratur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om arbetarförfattaren Ivar Lo-Johanssons modernitet, sådan den kommer till uttryck i de sk. statarromanerna: Godnatt, jord (1933), Bara en mor (1939) och Traktorn (1943). LÄS MER