Sökning: "namnforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet namnforskning.

 1. 1. "Att blotta vem jag är" : Släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920–2009

  Författare :Märit Frändén; Staffan Nyström; Lars-Gunnar Larsson; Håkan Rydving; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; onomastics; personal names; surnames; family names; bynames; changes of name; newly created names; socio-onomastics; Sami; Sápmi; ethnicity; ethnic marker; identity; revitalisation; stigma; namnforskning; personnamn; släktnamn; binamn; tillnamn; namnbyten; nybildade namn; socioonomastik; samer; Sápmi; etnicitet; etnisk markör; identitet; revitalisering; stigma; Swedish language; Svenska språket; Sami language; Samiska; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe surname patterns and changes of surname among the Sami of Sweden. It presents the results of three studies. The first is a survey of the present-day stock of surnames (family names) among the Sami community, based on the 2005 electoral register for the Swedish Sami Parliament. LÄS MER

 2. 2. Ägonamn : Namnstruktur och namnkontinuitet i två uppländska socknar

  Författare :Elin Pihl; Staffan Nyström; Per Vikstrand; Inge Særheim; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Onomastics; field names; place names; name formation; name continuity; ono-masticon; records of names; cadastral records; Almunge; Väddö; namnforskning; ägonamn; ortnamn; namnbildning; namnkontinuitet; onomastikon; uppteckningar; lantmäteriakter; Almunge; Väddö; namnforskning; ägonamn; ortnamn; namnbildning; namnkontinuitet; onomastikon; uppteckningar; lantmäteriakter; Almunge; Väddö; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to present the general features of field names from the early 17th century to 2012, and to investigate the continuity of such names and attempt to understand what factors are of importance when it comes to their continuity and disappearance. A general survey is conducted in two parishes, Almunge and Väddö, in Uppland, Sweden, with more detailed investigations covering the hamlets of Söderby and Ösby, in Almunge, and Södra Fjäll and Norrbyle, in Väddö. LÄS MER

 3. 3. Namnval som social handling : Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007–2009

  Författare :Emilia Aldrin; Catharina Nyström Höög; Staffan Fridell; Terhi Ainiala; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; onomastics; socio-onomastics; naming; personal names; first names; socio-linguistics; identity; social positioning; discourse analysis; onomastik; socioonomastik; namngivning; personnamn; förnamn; sociolingvistik; identitet; social positionering; diskursanalys; Swedish language; Svenska språket; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to examine how parents in Sweden at the beginning of the twenty-first century use the process of naming as a resource to contribute to the creation of various identities for both themselves and their child. It is based on a two-component study — a postal survey and qualitative group interviews, both conducted in the city of Göteborg, Sweden — and includes parents with children born during 2007 and 2008. LÄS MER

 4. 4. I gatuplanet. Namnbrukarperspektiv på gatunamn i Stockholm

  Författare :Carina Johansson; Svante Strandberg; Staffan Nyström; Terhi Ainiala; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; name user perspective; interview surveys; Stockholm; districts of cities; street names; thematic names; name categories; name users; knowledge about names; familiarity with names; views on street names; orientating function; onomasticon; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to apply a name user perspective to the street names of Stockholm, with a focus on knowledge and views about names among the city’s inhabitants. On the basis of interview surveys, a picture is presented of the knowledge and views of Stockholmers regarding their city’s street names and the semantic or thematic name categories to which many of them belong; that is, the study seeks to identify general features of the ways in which the people of the city relate to their street names. LÄS MER

 5. 5. Vattensjön och Vattenån : Samband mellan sjönamn och ånamn i Medelpad

  Författare :Kristina Neumüller; Svante Strandberg; Per Vikstrand; Gunilla Harling-Kranck; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; onomastics; place-names; hydronymy; lake names; river names; hydronym pairs; name priority; primary names; secondary names; name formation; name interpretation; name structure; Sweden; Medelpad; Nordiska språk - allmänt; Swedish language; Svenska språket; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The main aim of this study of pairs of lake and river names in the northern Swedish province of Medelpad is to establish whether, as a rule, the lake name or the river name is (in formal terms) the primary name. The study also seeks to ascertain whether there are geographical variations in ‘name priority’ in this sense within the region studied, and whether there are any signs of the priority pattern having changed over time. LÄS MER