Sökning: "Hälso- och sjukvårdsforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 54 avhandlingar innehållade orden Hälso- och sjukvårdsforskning.

 1. 1. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård : hinder och möjligheter utifrån professionernas perspektiv

  Författare :Helene Johansson; Lars Weinehall; Maria Emmelin; Lena Lundström; Charlie Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health service; health personnel; re-orientation; qualitative methods; questionnaire; health; health promotion; attitude; perceptions; hälso- och sjukvård; omorientering; kvalitativ metod; enkätstudie; hälsa; hälsofrämjande; attityder; Public health science; Folkhälsovetenskap; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research;

  Sammanfattning : Introduktion: Under de senaste decennierna har det förts en diskussion om behovet av att omorientera hälso- och sjukvårdens verksamhet för att på ett effektivare sätt bidra till befolkningens hälsa. Detta togs också upp som ett av målen i 2003 års svenska nationella folkhälsopolitik som sedan uppdaterades 2008. LÄS MER

 2. 2. Social Interaction Involving Non-speaking Children with Severe Cerebral Palsy and Intellectual Disability : The role of communication partners and speech-generating devices

  Författare :Helena Tegler; Ingrid Demmelmaier; Monica Blom Johansson; Niklas Norén; Ulrika Ferm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANITIES; Augmentative and Alternative Communication; Speech-Generating Device; Partner Strategies; Social Practices; Cerebral Palsy; Intellectual Disability; Multiparty Interaction; Classroom; Ethnomethodological Conversation Analysis; Hälso- och sjukvårdsforskning; Health Care Research;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate the use of speech-generating device (SGD)-mediated interaction with children with anarthria, severe physical impairments and intellectual disabilities due to cerebral palsy with a focus on partner strategies and social practices.Studies I and II were cross-sectional studies that used questionnaires, which were analyzed using descriptive statistics and directed content analysis. LÄS MER

 3. 3. Påverkan av organisatoriska och miljömässiga faktorer på tillgänglighet till akutsjukvården

  Författare :Grazyna Teresa Adamiak; Urban Rosenqvist; Ingvar Karlberg; Grete Botten; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health services research; access; emergency care; system integration; waiting times; readmission; care outcomes; healthcare organisation; efficiency; appropriateness; Hälso- och sjukvårdsforskning; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället;

  Sammanfattning : The settings investigated were departments of internal medicine (IM), orthopaedics and surgery in acute care hospitals in Sweden. The objective was to identify exogenous and endogenous determinants of accessibility of health care. LÄS MER

 4. 4. Tinkering Care Moves : Senior Home Care in Practice

  Författare :Peter A. Lutz; Mats Utas; Klaus Lindgaard Hoeyer; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; care moves; tinkering; senior home care; Sweden; United States; Vårdvetenskap; Caring Sciences; Kulturantropologi; Cultural Anthropology; Etnologi; Ethnology; Health Care Research; Hälso- och sjukvårdsforskning; Human-Computer Interaction; Människa-dator interaktion; Medical Informatics; Medicinsk informatik;

  Sammanfattning : This dissertation builds on the current anthropological studies of care relations in practice. It draws inspiration from science and technology studies (STS) and postfeminist technoscience. A qualitative ethnographic approach grounds the empirical data collection and analysis. LÄS MER

 5. 5. Maximum Waiting-time Guarantee - a remedy to long waiting lists? : Assessment of the Swedish Waiting-time Guarantee Policy 1992-1996

  Författare :Marianne Hanning; Björn Smedby; Chris Ham; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health services research; Health Services Research; Waiting lists; Health Policy; Evaluation; Maximum Waiting-time Guarantee; Hälso- och sjukvårdsforskning; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället;

  Sammanfattning : Lengthy waiting times have been a problem in Swedish health services for many years. In 1992, Sweden implemented a national maximum waiting-time guarantee (MWG) through an agreement between the Swedish Government and the Federation of Swedish County Councils. LÄS MER