Sökning: "Hälso- och sjukvårdsforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade orden Hälso- och sjukvårdsforskning.

 1. 1. National Telephone Advice Nursing in Sweden Patient Safety and Communication

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annica Ernesäter; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate patient safety and communication within national telephone advice nursing (SHD) in Sweden. Four empirical studies with different perspectives were conducted. LÄS MER

 2. 2. Påverkan av organisatoriska och miljömässiga faktorer på tillgänglighet till akutsjukvården

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Grazyna Teresa Adamiak; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health services research; access; emergency care; system integration; waiting times; readmission; care outcomes; healthcare organisation; efficiency; appropriateness; Hälso- och sjukvårdsforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället;

  Sammanfattning : The settings investigated were departments of internal medicine (IM), orthopaedics and surgery in acute care hospitals in Sweden. The objective was to identify exogenous and endogenous determinants of accessibility of health care. LÄS MER

 3. 3. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård hinder och möjligheter utifrån professionernas perspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Helene Johansson; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health service; health personnel; re-orientation; qualitative methods; questionnaire; health; health promotion; attitude; perceptions; hälso- och sjukvård; omorientering; kvalitativ metod; enkätstudie; hälsa; hälsofrämjande; attityder; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; hälso- och sjukvårdsforskning; hälso- och sjukvårdsforskning;

  Sammanfattning : Introduktion: Under de senaste decennierna har det förts en diskussion om behovet av att omorientera hälso- och sjukvårdens verksamhet för att på ett effektivare sätt bidra till befolkningens hälsa. Detta togs också upp som ett av målen i 2003 års svenska nationella folkhälsopolitik som sedan uppdaterades 2008. LÄS MER

 4. 4. Maximum Waiting-time Guarantee - a remedy to long waiting lists? Assessment of the Swedish Waiting-time Guarantee Policy 1992-1996

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marianne Hanning; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health services research; Health Services Research; Waiting lists; Health Policy; Evaluation; Maximum Waiting-time Guarantee; Hälso- och sjukvårdsforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället;

  Sammanfattning : Lengthy waiting times have been a problem in Swedish health services for many years. In 1992, Sweden implemented a national maximum waiting-time guarantee (MWG) through an agreement between the Swedish Government and the Federation of Swedish County Councils. LÄS MER

 5. 5. Between Equity and Local Autonomy A Governance Dilemma in Swedish Healthcare

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mio Fredriksson; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; healthcare; health policy; local autonomy; national equity; governance; Hälso- och sjukvårdsforskning; Health Care Research;

  Sammanfattning : Both national equity in healthcare and the county councils’ local autonomy are important values supported by Swedish law. Politically it is a balancing act; how much freedom should the county councils have and to what extent should healthcare be equal throughout the country? The general aim of this dissertation, concerning political governance in Swedish healthcare, is to investigate the tensional values of national equity and local autonomy in the light of current trends in healthcare governance in Sweden. LÄS MER