Sökning: "terrorism"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade ordet terrorism.

 1. 1. A War of Words

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Torkel Lindquist; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Semitic languages - general; terrorism; War on terrorism; defining terrorism; Arabic; Hebrew; terminology of violence; semantics; pragmatics; propaganda; 11 9; ‘the other’; ‘the enemy’; massmedia; press; Israeli press; Arab press; political discourse; extracting a definition from media; Semitiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other languages Semitic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga språk Semitiska språk; semitiska språk; Semitic Languages;

  Sammanfattning : The aim of this study is to come to an understanding of the meanings of words pertaining to acts of political violence in modern Arabic and Hebrew. The semantics of these terms will be established by comparison between the meaning in dictionaries of modern and classical Arabic and Hebrew, the meaning in the Koran and the Bible as well as the meaning we extract from the context in the newspapers where the terminology is found. LÄS MER

 2. 2. Berättelser om Breivik. Affektiva läsningar om våld och terrorism

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam förlag

  Författare :Mia Eriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; terrorism; våld; feministisk teori; maskulinitet; affekter; materialitet; språk; Breivik;

  Sammanfattning : In this thesis, I take a closer look at three books that have received a lot of attention, as well as a handful of popular science and newspaper articles, about Anders Behring Breivik and the terrorist attack in Norway on 22 July 2011, with the intention of analyzing how Breivik and the terrorist attack have been explained and made sense of. My primary focus is on Breivik but I also touch upon the attack, partly by looking at how the violence is depicted in these texts, and partly by discussing the explanations given for the attack. LÄS MER

 3. 3. Extremisten i klassrummet Perspektiv på skolans förväntade ansvar att förhindra framtida terrorism

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Christer Mattsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildningspolitik; Terrorismbekämpning; Skolan; Radikalism; Demokrati; Terrorism Prevention; Democracy; Education and state; Radicalism; Education; Terrorismbekämpning; Skolan; Radikalisering; Utbildningspolitik; Sverige; Utbildning; Terrorism prevention;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. A Quest for Legitimacy : Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Non-proliferation

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Anette Ahrnens; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; law-making; hegemonic international law; non-proliferation; terrorism; UNSCR 1540; UNSCR 1373; United States; sovereign equality; power; Security Council; United Nations; legitimacy; international relations; international law; Political and administrative sciences; Samhällsvetenskaper; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Efter terroristattackerna den 11 september 2001 har FN:s säkerhetsråd - med USA i spetsen - radikalt utvidgat sina egna befogenheter när det gäller att upprätthålla internationell fred och säkerhet genom att anta resolutioner som i praktiken är lagstiftande. Resolution 1373 (som behandlar terrorism) och resolution 1540 (som behandlar spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer) innehåller juridiskt bindande beslut som ålägger alla FN:s medlemsstater att vidta en mängd åtgärder för att bekämpa dessa två företeelser. LÄS MER

 5. 5. A War of Words: defining Terrorism in Arab and Israeli Press 1972-1996 (2001) : a Study in Propaganda, Semantics and Pragmatics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Torkel Lindquist; Högskolan Dalarna.; [2003]
  Nyckelord :Arabic; Hebrew; Media; Torah; Koran; Semantics; Terrorism; Propaganda; Pragmatics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER