Sökning: "Yvonne Lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Yvonne Lindqvist.

 1. 1. Översättning som social praktik : Toni Morrison och Harlequinserien Passion på svenska

  Författare :Yvonne Lindqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Destinationsmarknadsföring : en studie av turism ur ett producentperspektiv

  Författare :Yvonne von Friedrichs Grängsjö; Lars-Johan Lindqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tourism; destination marketing; relationships; network; co-operation; competition; norms; Marknadsundersökning; turism; marknadsföring; företagssamarbete; marknadsanalys; marknadsforskning; platsmarknadsföring; Business Administration; företagsekonomi; Destinationsmarknadsföring; relationer; nätverk; interaktion; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The analysis of the marketing of a tourist destination brings into question quite different issues than those that apply to a single company. The marketing of a tourist destination demands the participation of many stakeholders, because of the complexity of the tourist product and the fact that the production and the consumption of the product both take place at the destination. LÄS MER

 3. 3. ”Kalla mig inte mamsell!” : En jämförelse av tre skandinaviska översättares behandling av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur

  Författare :Marcus Axelsson; Ulla Börestam; Yvonne Lindqvist; Cecilia Alvstad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; translation; Scandinavia; Descriptive Translation Studies; culture-specific elements; translation strategies; Bourdieu; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The present study deals with the work and practice of three Scandinavian translators, namely Kjell Olaf Jensen (Norwegian), Marianne Öjerskog (Swedish) and Agnete Dorph Stjernfelt (Danish). The main question of the thesis is what strategies the translators use when translating culture-specific elements from French and English. LÄS MER

 4. 4. Tolkade publika författarsamtal : Berättande och triadisk interaktion över språkgränser

  Författare :Elisabeth Geiger Poignant; Cecilia Wadensjö; Yvonne Lindqvist; Mats Landqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; literary conversations in Sweden; consecutive interpreting; episode analysis; participation framework; multimodal affiliation; co-narrative storytelling; Translation Studies; översättningsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the occurrence and nature of public literary conversations within the discipline of Translation and Interpreting Studies. Alongside a macro-sociological exploration of public literary talks in Sweden from 1998–2018 ­– in relation to literary translations published during the same period – the dissertation mainly presents detailed interaction analyses of three interpreter-mediated public literary conversations. LÄS MER

 5. 5. Utgivningen av översättningar på den svenska bokmarknaden 1970–2016

  Författare :Jana Rüegg; Johan Svedjedal; Andreas Hedberg; Yvonne Lindqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; litteratursociologi; översättningar; svensk bokmarknad; förlagsstudier; översättningsvetenskap;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingen undersöker hur utgivningsarbetet med översatt litteratur fungerar på svenska förlag, vilka aktörer som är viktiga för den, och hur bilden av författarskapen anpassas till den nya kulturella kontexten. Synliggörandet av underliggande eller osynliga mekanismer för kulturförmedlingen till svenska förlag är även en del av studiens syfte. LÄS MER