Sökning: "samtalsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet samtalsanalys.

 1. 1. English Hemspråk Language in Interaction in English Mother Tongue Instruction in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kirsten Stoewer; Jakob Cromdal; Nigel John Musk; Wei Li; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mother tongue instruction; English as a heritage language; conversation analysis; classroom interaction; bilingual interaction; vocabulary teaching; language alternation; Modersmålsundervisning; engelska som modersmål; samtalsanalys; klassrumsinteraktion; tvåspråkig interaktion; ordförråd i undervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : The thesis investigates teacher-student interaction in English mother tongue instruction (MTI), offered within mainstream education to English heritage language students in Sweden. In particular, it examines the type of language work that was in focus during the lessons and the ways teacher and students engaged in the language work in situ. LÄS MER

 2. 2. Riskabla samtal : En analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal

  Detta är en avhandling från Arbetslivsinstitutet, Stockholm

  Författare :Johan Hofvendahl; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kvartssamtal; utvecklingssamtal; samtalsanalys; strategi; risk; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : I denna avhandling används samtalsanalys (”conversation analysis”) för att studera ”riskstrategier” i samtal mellan lärare, elever och föräldrar i grundskolan. Materialet består av 80 samtal som insamlats vid två olika tidpunkter: 45 st. LÄS MER

 3. 3. Riskabla samtal en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johan Hofvendahl; Jan Anward; Anna Lindström; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Parent-student-teacher conference; conversation analysis; strategy; risk; Kvartssamtal; utvecklingssamtal; samtalsanalys; strategi; risk; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap;

  Sammanfattning : In this thesis, conversation analysis (CA) is applied to study “risk strategies” in parent-teacher-student conferences in the Swedish nine-year compulsory school. The material consists of 80 conferences collected at two different points in time: 45 from the period 1992–93 (at that time called kvartssamtal, lit. LÄS MER

 4. 4. Riskabla samtal – en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal

  Detta är en avhandling från Linköping University

  Författare :Johan Hofvendahl; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; parent-student-teacher conference; conversation analysis; strategy; risk; kvartssamtal; utvecklingssamtal; samtalsanalys; strategi;

  Sammanfattning : In this thesis, conversation analysis (CA) is applied to study “risk strategies” in parent-teacher-student conferences in the Swedish nine-year compulsory school. The material consists of 80 conferences collected at two different points in time: 45 from the period 1992–93 (at that time called kvartssamtal, lit. LÄS MER

 5. 5. Doing Language Policy A Micro-Interactional Study of Policy Practices in English as a Foreign Language Classes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Alia Amir; Jan Anward; Mathias Broth; Nigel Musk; Arja Piirainen-Marsh; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Conversation analysis; ethnomethodology; language policy; practiced language policy; language policing; classroom discourse; EFL; TEFL; codeswitching; Samtalsanalys; etnometodologi; språkpolitik; language policing; klassrumsinteraktion; engelskundervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : This study investigates foreign language classroom talk and micro-level language policy-in-process from an ethnomethodological conversation analytic perspective. The study is based on 20 hours of video recordings from 20 lessons in an English as a Foreign Language classroom (EFL) in grades 8 and 9 of an international compulsory school in Sweden between the years 2007 and 2010. LÄS MER