Sökning: "samtalsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade ordet samtalsanalys.

 1. 1. English Hemspråk Language in Interaction in English Mother Tongue Instruction in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kirsten Stoewer; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mother tongue instruction; English as a heritage language; conversation analysis; classroom interaction; bilingual interaction; vocabulary teaching; language alternation; Modersmålsundervisning; engelska som modersmål; samtalsanalys; klassrumsinteraktion; tvåspråkig interaktion; ordförråd i undervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : The thesis investigates teacher-student interaction in English mother tongue instruction (MTI), offered within mainstream education to English heritage language students in Sweden. In particular, it examines the type of language work that was in focus during the lessons and the ways teacher and students engaged in the language work in situ. LÄS MER

 2. 2. Riskabla samtal en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johan Hofvendahl; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; kvartssamtal; utvecklingssamtal; samtalsanalys; strategi; risk; Parent-student-teacher conference; conversation analysis; strategy; Kvartssamtal; parent-student-teacher conference;

  Sammanfattning : I denna avhandling används samtalsanalys (”conversation analysis”) för att studera ”riskstrategier” i samtal mellan lärare, elever och föräldrar i grundskolan. Materialet består av 80 samtal som insamlats vid två olika tidpunkter: 45 st. LÄS MER

 3. 3. Doing Language Policy A Micro-Interactional Study of Policy Practices in English as a Foreign Language Classes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Alia Amir; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Conversation analysis; ethnomethodology; language policy; practiced language policy; language policing; classroom discourse; EFL; TEFL; codeswitching; Samtalsanalys; etnometodologi; språkpolitik; language policing; klassrumsinteraktion; engelskundervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : This study investigates foreign language classroom talk and micro-level language policy-in-process from an ethnomethodological conversation analytic perspective. The study is based on 20 hours of video recordings from 20 lessons in an English as a Foreign Language classroom (EFL) in grades 8 and 9 of an international compulsory school in Sweden between the years 2007 and 2010. LÄS MER

 4. 4. Så fångas de misstänktas ord. Förhör och dokumentationspraktiker på Skattebrottsenheten Capturing the suspect's words. Investigative interviewing and documentation practices at the Swedish tax fraud unit

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

  Författare :Ylva Byrman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Förhör; Samtalsanalys; Dokumentation; Conversation analysis; Police questioning; Verksamhetsteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Pautas argumentativas en el diálogo espontáneo. Un estudio de conversaciones intra e interculturales

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies, Stockholm University

  Författare :Johan Gille; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages Spanish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Spanska språket; Linguistics; Lingvistik; argumentation; face-to-face interaction; discourse analysis; conversation analysis; dialogue studies; communicative style; cross-cultural studies; talad interaktion; diskursanalys; samtalsanalys; dialogstudier; samtalsstil; interkulturella studier;

  Sammanfattning : The present study aims to develop a method for the analysis of argumentative patterns in spontaneous dialogue (Chapters 1-3), and to apply this method to samples of face-to-face interaction (Chapters 4-7). The purpose of the applied study is twofold: to evaluate the proposed method and to provide a contrastive description of the communicative style of Swedish and Spanish speakers in intra- and intercultural same-gender and mixed-gender dialogues. LÄS MER