Sökning: "kris"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade ordet kris.

 1. 1. Rättsstat i kris : spioneri och sabotage i Sverige under andra världskriget

  Detta är en avhandling från Stockholm : Federativ

  Författare :Janne Flyghed; Stockholms universitet.; [1992]
  Nyckelord :Andra världskriget 1939-1945-- spionage -- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kris i massupplaga? : en studie i hållbarhet, relevans och neutral presentation i fyra svenska dagstidningars rapportering om de internationella oljebolagens skuld till oljekrisen 1973-74

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Michael Nydén; Uppsala universitet.; [1988]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Liberalism i kris : Folkpartiet 1939-1945

  Detta är en avhandling från Stockholm : Liber

  Författare :Kent Zetterberg; [1975]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Svarta börsen - samhällslojalitet i kris : livsmedelsransoneringarna och den illegala handeln i Sverige 1940-1949

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Johnny Wijk; Stockholms universitet.; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ransoneringar; Andra världskriget; samhällslojalitet; kriminalitet; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Social capital and well-being in the transitional setting of Ukraine

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kateryna Karhina; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; social capital; social support; volunteering; transformation; crisis; military conflict; transitional; well-being; health; inequality; Ukraine; socialt kapital; socialt stöd; volontärarbete; omvandling; kris; militär konflikt; övergångssamhälle; Ukraina; välbefinnande; hälsa; ojämlikhet; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background: The military conflict in Ukraine that started in 2014 was accompanied with many changes in the political, economic and social spheres. It brought informal volunteering activities (i.e. one form of social capital) to emerge, function and later to be formalized, in order to support soldiers and their families. LÄS MER