Sökning: "writer tradition"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden writer tradition.

 1. 1. Materialisations of a Woman Writer : An Investigation of Gender Politics in Janet Frame's Biographical Legend

  Detta är en avhandling från Department of English, Stockholm University, Stockholm

  Författare :Maria Wikse; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Autobiography; biography; film adaptation; the gaze; gender; New Zealand literature; poiesis; re-citations; whiteness; writer ideals; writer tradition; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This study deals with interpretative procedures in literary studies that implicitly or explicitly rely on biographical information. Most often, readings either presuppose the sovereignty of the author or claim that biographical data is not at all relevant. Both these stances are problematic. LÄS MER

 2. 2. Dylan i 60-talet. Tematiken i Bob Dylans sångtexter och dikter 1961-67

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Mats Jacobsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; literature criticism; The 60´s; song lyrics; contexts and interpretation; thematics; Guthrie tradition; society as father; generation conflict; The Beat Poets; Black Humor; litteraturkritik; New Left; Musicology; General and comparative literature; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Boken belyser, genom tematiska studier av centrala Dylantexter från de händelserika åren 1961-67, Bob Dylans konstnärskap och utveckling från politisk intresserad protestsångare till mera svårtillgänglig, modernistiskt influerad sångpoet. Avhandlingen inleds med en exposé över det amerikanska 60-talet och folkmusikens framväxt. LÄS MER

 3. 3. Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891–1996

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anna Nordlund; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Selma Lagerlöf; literary history; literary establishment; literary tradition; historiography; ”Nittitalismen” the 1890s movement ; August Strindberg; Verner von Heidenstam; gender-oppression; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf (1858–1940) is generally considered one of Sweden’s few world renowned and undisputed canonical novelists. Despite her fame and success, however, Selma Lagerlöf’s status as an important artist within the literary canon has always been problematic. LÄS MER

 4. 4. Cornelis Vreeswijk. Artist - vispoet - lyriker

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Corona, Box 5, 201 20 Malmö

  Författare :Ulf Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturkritik; Popular culture; Allmän och jämförande litteratur; carnival; song Iyrics; intertextuality; blues; outsider; melancholy; General and comparative literature; literary theory; literature criticism; litteraturteori;

  Sammanfattning : The six chapters of this study approach the work of Cornelis Vreeswijk from different perspectives with an emphasis on the motifs, poetic technique, and intertextuality of individual songs amd Iyrical texts. Vreeswijks s work is interpreted in the context of contemporary history and debate, the cultural tradition to which it belongs and important events in the author's life. LÄS MER

 5. 5. Författarens dröm på scenen Harald Molanders regi och författarskap

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Per Ringby; Umeå universitet.; [1987]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Harald Molander 1858-1900 ; structural biography; reception; history of the theatre; Sweden; Finland; Goethe; Strindberg; Hauptmann; Molander; Harald; 1858-1900;

  Sammanfattning : The thesis is a structural biography of Harald Molander (1858-1900), stage manager, author, translator and critic.The investigation is based on his literary works and the reviews of these. Articles, letters and the director's comprehensive manuscripts and other documents are analyzed. The reactions of the audience are studied. LÄS MER