Sökning: "carnival"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet carnival.

 1. 1. Xlebnikov and carnival : an analysis of the poem Poėt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell international

  Författare :Barbara Lönnqvist; Stockholms universitet.; [1979]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Community, carnival and campaign : expressions of belonging in a Swedish region

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Ann-Kristin Ekman; Stockholms universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förpackningens förvandlingar : Konsumtion och karneval i barnboken

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlssons Förlag AB

  Författare :Martin Hellström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Comparative literature; Litteraturvetenskap; Children s literature; consumption; package; carnival; Zygmunt Bauman; Mikhail Bakhtin; Roald Dahl; Herge; Tove Jansson; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Christine Nöstlinger; Maurice Sendak; konsumtion; förpackningar; barnlitteratur; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Tove Jansson; Maurice Sendak; Hergé; Andy Warhol; Roald Dahl; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Barnlitteratur; förpackning; karneval; Michail Bachtin;

  Sammanfattning : Här studeras den massproducerade förpackningen som motiv inom ett flertal barnböcker, såsom Pippi Långstrump och Mio min Mio av Astrid Lindgren, Charlie and the Chocolate factory av Roald Dahl, In the Night Kitchen av Maurice Sendak, Korken flyger av Barbro Lindgren, samt ett flertal verk av Tove Jansson och Herge. I dessa verk ses förpackningen som den främsta symbolen för vårt konsumtionssamhälle. LÄS MER

 4. 4. Rituell process, tradition och media : Socialdemokratisk första maj i Stockholm

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Jonas Engman; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ritual; Demonstration; Carnival; Symbol; Trope; Tradition; Social Democracy; May Day; Labour Movement; Ambivalence; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation's initial proposition is that political ideology can be embodied in ritual form. The use of Social Democrat May Day demonstrations - a political procession similar to parades - in Stockholm as a tool for creating ideology, and to both maintain and disseminate Social Democratic ideology is analysed. LÄS MER

 5. 5. Cornelis Vreeswijk. Artist - vispoet - lyriker

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Corona, Box 5, 201 20 Malmö

  Författare :Ulf Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturkritik; Popular culture; Allmän och jämförande litteratur; carnival; song Iyrics; intertextuality; blues; outsider; melancholy; General and comparative literature; literary theory; literature criticism; litteraturteori;

  Sammanfattning : The six chapters of this study approach the work of Cornelis Vreeswijk from different perspectives with an emphasis on the motifs, poetic technique, and intertextuality of individual songs amd Iyrical texts. Vreeswijks s work is interpreted in the context of contemporary history and debate, the cultural tradition to which it belongs and important events in the author's life. LÄS MER