Sökning: "thematics"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet thematics.

 1. 1. Dylan i 60-talet. Tematiken i Bob Dylans sångtexter och dikter 1961-67

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Mats Jacobsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; literature criticism; The 60´s; song lyrics; contexts and interpretation; thematics; Guthrie tradition; society as father; generation conflict; The Beat Poets; Black Humor; litteraturkritik; New Left; Musicology; General and comparative literature; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Boken belyser, genom tematiska studier av centrala Dylantexter från de händelserika åren 1961-67, Bob Dylans konstnärskap och utveckling från politisk intresserad protestsångare till mera svårtillgänglig, modernistiskt influerad sångpoet. Avhandlingen inleds med en exposé över det amerikanska 60-talet och folkmusikens framväxt. LÄS MER

 2. 2. Likt ett brustet halleluja : trons och tvivlets tematik i Christine Falkenlands prosa

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Anna Clara Törnqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Christine Falkenland born 1967 ; Swedish 20th century literature; thematic studies; intertextuality; dialogism; Mikhail Bakhtin; Christian themes; motifs and symbols; ur-scene; faith; doubt; the female body; sexuality; Book of Psalms; Job; Ecclesiastes; possession; sin; imitatio Christi; desire; law; gospel;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of the Christian thematics in the novels of Christine Falkenland. It has two basic aims. LÄS MER

 3. 3. Frida Kahlos bildspråk - ansikte, kropp & landskap : Representation av nationell identitet (andra utgåvan)

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Eva Zetterman; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Frida Kahlo; self-representation; national identity; post-revolutionary project; la tehuana; José Vasconcelos; the cosmic race; la raza; hispanidad; indigenismo; mestizaje; Malintzín; la Chingada; la Virgen de Guadalupe; chicanas os; semiotics; Roman-Catholic iconography; pictorial traditions; visual strategies; Visual Arts; Konst- och bildvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is about the Mexican artist Frida Kahlo (1907-1954) and her works, with emphasis on her painted self-portraits. The objective is to place Frida Kahlo’s pictorial production in relation to a place and time specific context and test the theory of Frida Kahlo’s self-portraits as a project connected to a general striving towards a new formulation of national identity. LÄS MER

 4. 4. Frida Kahlos bildspråk - ansikte, kropp & landskap : Representation av nationell identitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Eva Zetterman; Karlstads universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Frida Kahlo; self-representation; national identity; post-revolutionary project; la tehuana; José Vasconcelos; the cosmic race; la raza; hispanidad; indigenismo; mestizaje; Malintzín; la Chingada; la Virgen de Guadalupe; chicanas os; semiotics; Roman-Catholic iconography; pictorial traditions; visual strategies; Visual Arts; Konst- och bildvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is about the Mexican artist Frida Kahlo (1907-1954) and her works, with emphasis on her painted self-portraits. The objective is to place Frida Kahlo’s pictorial production in relation to a place and time specific context and test the theory of Frida Kahlo’s self-portraits as a project connected to a general striving towards a new formulation of national identity. LÄS MER

 5. 5. Frida Kahlos bildspråk - ansikte, kropp och landskap : Representation av nationell identitet (tredje utgåvan)

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Eva Zetterman; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Frida Kahlo; self-representation; national identity; post-revolutionary project; la tehuana; José Vasconcelos; the cosmic race; la raza; hispanidad; indigenismo; mestizaje; Malintzín; la Chingada; la Virgen de Guadalupe; chicanas os; semiotics; Roman-Catholic iconography; pictorial traditions; visual strategies; Visual Arts; Konst- och bildvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is about the Mexican artist Frida Kahlo (1907-1954) and her works, with emphasis on her painted self-portraits. The objective is to place Frida Kahlo’s pictorial production in relation to a place and time specific context and test the theory of Frida Kahlo’s self-portraits as a project connected to a general striving towards a new formulation of national identity. LÄS MER