Sökning: "litteraturkritik"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade ordet litteraturkritik.

 1. 1. Skönhetsdyrkare och socialdemokrat. Studier i Bengt Lidforss litteraturkritiska gärning

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Lennart Leopold; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Carl David af Wirsén; August Strindberg; K. G. Ossian-Nilsson; Oscar Levertin; Verner von Heidenstam; Ola Hansson; Vilhelm Ekelund; Fredrik Böök; Anna Branting; Pierre Bourdieu; The Strindberg Feud; anti-semitism; early Swedish working-class movement; literary field 1880-1911; avantgarde; literary criticism; Journalism; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning Bengt Lidforss (1868–1913) växte upp i ett konservativt professorshem i Lund. Han var mycket intelligent, och till att börja med var han också en lika skötsam som framgångsrik student. Han tog en omfattande och mycket uppmärksammad filosofie kandidatexamen redan vid 19 års ålder. LÄS MER

 2. 2. Græcorum poëtarum imitator Virgilius a Gelliana crisi, specimine academico, vindicatus; quod, consensu ampliss. Fac. Philos. Upsal. præside ... Johanne J. Amnell, ... publicæ placidæque censuræ subjicit ... Carolus Bergsten, Uplandus. in audit. Carol. maj. die XVI Nov

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, a. MDCCXLVIII

  Författare :Johannes J. Amnell; Uppsala universitet.; [1748]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Latin poetry; Greek poetry; Literature - History and criticism; Latin poetry; Criticism; Literature; Literature; Greek poetry; Latinsk poesi; Grekisk poesi; Litteraturkritik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Burakumin and Shimazaki Toson's Hakai: Images of Discrimination in Modern Japanese Literature

  Detta är en avhandling från Institutionen för Östasiatiska Språk

  Författare :René Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; litteraturkritik; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; literature criticism; Shimazaki Toson; General and comparative literature; Discrimination; Burakumin; Eta; Japan; Modern Literature; Korean; Japanese; Koreanska; Paleo-Siberian languages and literatures; japanska och paleosibiriska språk; Languages and literatures of South and South-East Asia; Chinese; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Shimazaki Toson (1872 - 1943) anses vara Japans främste företrädare för shizenshugi - en japansk form av fransk Naturalisme. Hans debut som romanförfattare skedde 1906 med Hakai - Löftesbrottet. Romanen anses allmänt vara en representant för kokuhaku shosetsu, eller en "bekännelseroman". LÄS MER

 4. 4. Moderskonflikten i Lars Noréns åttiotalsdramatik

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Björn Apelkvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literary theory; literature criticism; General and comparative literature; Teatervetenskap; Dramatic art; Humaniora; Humanities; Narcissism; Existential Psychology; Rollo May; Family Crisis; Maternal Domination; Swedish Drama; Modern Drama; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen presenterar ett närstudium av fjorton centrala pjäser skrivna av den svenske författaren Lars Norén (1944-) under perioden 1979-90. I centrum ställs frågan om den ouppklarade relationen till modern, i första hand hos de vuxna, vanligtvis redan in i medelåldern hunna barn som gestaltas i dessa pjäser. LÄS MER

 5. 5. En möjlig värld: En tematisk studie av Lars Gustafssons 1990-talsromaner

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Kerstin Bergman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literary theory; General and comparative literature; Fictional truth; fictional worlds; moral standards; ontology; theodicy; the Deluge; Gnosticism; monism; death; the Underworld; Memory Palaces; Millennial beliefs; Apocalypse; Michael Riffaterre; Anselm of Canterbury; Paul de Man; literature criticism; Ramon Llull; Spinoza.; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish "En möjlig värld" behandlar Lars Gustafssons (f. 1936) romaner "Historien med hunden" (1993), "Tjänarinnan" (1996) och "Windy berättar" (1999), vilka framstår som en central del i det omfattande författarskapet. LÄS MER