Sökning: "writer tradition"

Visar resultat 16 - 20 av 26 avhandlingar innehållade orden writer tradition.

 1. 16. En människas uttryck. Studier i Hans Ruins självbiografiska essäistik

  Detta är en avhandling från Svenska litteratursällskapet i Finland

  Författare :Thomas Ek; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; Culture Critic; Second World War; pastoral elegy; unity of place; apocalypse; idyll; Jarl Hemmer; Arvid Mörne; diary; Finno-Swedish modernism; Yrjö Hirn; aesthetics; Hans Larsson; thematic criticism; Graham Good; autobiographical essay; hermeneutics; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I den första avhandlingen på svenska om den finlandssvenske estetikern, filosofen och författaren Hans Ruin (1891–1980) förenas ett intresse för det litterära uttrycket med ett intresse för människan bakom orden. Litteraturen som mänskligt dokument, som spåret efter en människa, och dess funktion som överbringare av erfarenheter och insikter står i centrum för framställningen. LÄS MER

 2. 17. En författares väg : Jan Fridegård i det litterära fältet : [Jan Fridegård in the literary field]

  Detta är en avhandling från Stockholm : Gidlund

  Författare :Erik Peurell; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; sociology of literature; literary field; reviews; literary historiography; literary prizes; library lending; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : In this study the literary career of the Swedish proletarian writer Jan Fridegård (1897-1968) is analysed by using Pierre Bourdieu's theory of social fields. The main purpose is to answer questions about what social and cultural investments Jan Fridegård made to establish a position in the literary field, how his literary reputation changed during the course of his career and what caused these changes. LÄS MER

 3. 18. La Pudeur en Crise. Un aspect de l’accueil d’A la recherche du temps perdu de Marcel Proust (1913-1930) Modesty in Crisis. An Aspect of the Critical Reception of Marcel Proust’s A la recherche du temps perdu (1913-1930)

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Eva Ahlstedt; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1983]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Proust; critic; moralist; amoral; homosexuality;

  Sammanfattning : This study describes the moral debate which came about as a result of the publication of A la recherche du temps perdu in France. On several occasions, Marcel Proust himself suggested that this was a « highly indecent » work. It is the intent of this study to show what his contemporaries thought of the moral aspect of A la recherche. LÄS MER

 4. 19. Humor i romantisk text : om Jean Pauls estetik i svensk romantik: C.F. Dahlgrens Mollbergs epistlar (1820), C.J.L. Almqvists Amorina (1822) och C. Livijns Spader Dame (1825)

  Detta är en avhandling från Comparative Literature, Centre for Languages and Literature

  Författare :Jonas Asklund; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; C.F. Dahlgren; C. Livijn; C.J.L. Almqvist; intertextuality; Michael Riffaterre; devotional literature; gnosticism; G.H. von Schubert; aesthetics; romanticism; Jean Paul; humor;

  Sammanfattning : The three works analyzed here were published at the culmination of Swedish romanticism. The strange mixture of the high and the low, the sacred and the profane that is typical for them has been an interesting challenge for literary scholars. LÄS MER

 5. 20. Sagans förvandlingar: Eva Wigström som sagosamlare och sagoförfattare

  Detta är en avhandling från Maria Ehrenberg, Åraslövsvägen 29, SE-28833 Vinslöv, Sweden

  Författare :Maria Ehrenberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; literacy.; orality; Eva Wigström; Bengt Holbek; Walter Ong; Gérard Genette; AT 502; AT 501; AT 500; AT 433b; ”The Wild Man”; ”King Lindorm”; ”The Three Old Women Helpers”; kunstmärchen; ”The Name of the Helper”; Fairy tale; folk tale; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att studera hur sagor kan förändras när de förflyttas från en miljö till en annan. Flytten kan ske på flera plan; från muntligt berättande till skriftlig text, från lantligt proletariat till urban borgerlighet. LÄS MER