Sökning: "literary criticism"

Visar resultat 1 - 5 av 156 avhandlingar innehållade orden literary criticism.

 1. 1. Klädd i sitt språk. Kritikern Olof Lagercrantz

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerström

  Författare :Stina Otterberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturvetenskap; Olof Lagercrantz; Dagens Nyheter; literary criticism; creative criticism; theory of criticism; reviewing; press history; cultural pages; Swedish nuclear armament; cultural radicalism; Dante; China; travelogue; editorial; epistolary forms; diary forms; genre-transcending; performativity; literary metamorphosis; self re presentation; literary evaluation; femininity; masculinity; Gestaltung; literary portrait; process of writing; poetics;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the Swedish writer and critic Olof Lagercrantz, who served as both editor-in-chief and as cultural editor of one of Sweden’s major daily newspapers, Dagens Nyheter, between 1951 and 1975. It is the first dissertation to date devoted to Lagercrantz as critic. LÄS MER

 2. 2. Sanna lögner. Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerström

  Författare :Christian Lenemark; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literary aestethics; literary theory; literary criticism; media theory; mediatization; Swedish literature in the 1990s and the 2000s; fact and fiction; private and public; the role of the author; media; autobiography; realism; auto fiction; faction; the double contract; performative biografism; gender; literature and ethics; literary debates; the docu-soap; Carina Rydberg; Stig Larsson;

  Sammanfattning : In recent decades, the mass media have come to play an increasingly important role in society and culture. Media of every kind permeate not only our politics but our private lives as well. This development has had a great impact on the position of literature and the role of the author. LÄS MER

 3. 3. Sanna lögner. Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering [2:a tryckningen]

  Detta är en avhandling från Möklinta : Gidlunds förlag

  Författare :Christian Lenemark; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literary aestethics; literary theory; literary criticism; media theory; mediatization; Swedish literature in the 1990s and the 2000s; fact and fiction; private and public; the role of the author; media; autobiography; realism; auto fiction; faction; the double contract; performative biografism; gender; literature and ethics; literary debates; the docu-soap; Carina Rydberg; Stig Larsson;

  Sammanfattning : In recent decades, the mass media have come to play an increasingly important role in society and culture. Media of every kind permeate not only our politics but our private lives as well. This development has had a great impact on the position of literature and the role of the author. LÄS MER

 4. 4. Interpretive Skepticism : Stanley Cavell, New Criticism, and Literary Interpretation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ingeborg Löfgren; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; interpretive skepticism; aesthetic skepticism; poetic skepticism; literary interpretation; interpretive theory; skepticism; Stanley Cavell; New Criticism; Cleanth Brooks; Monroe C. Beardsley; fraudulence; modernism; escape to theory; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation explores and analyzes interpretive skepticism in literary theory. It argues that traditional interpretive theories and debates often harbor unacknowledged forms of skeptical thinking and arguments. As these forms of skepticism are seldom recognized as skepticism, the problem tends to remain hidden and unresolved. LÄS MER

 5. 5. Likt och olikt. Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Sten-Olof Ullström; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Swedish Senior High School.; Student essay; Mother tongue instruction; Educational history; Literature instruction; Reception of literary texts; Literary canon; Literary history; August Strindberg; Mikhail Bakhtin; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Humanities Social Sciences; Litteraturundervisning; Litteraturundervisning -- Gymnasiet; Strindberg; Svenska författare;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om hur bilden av August Strindbergs författarskap gestaltats i gymnasiets litteraturundervisning. Strindberg representerar i Sverige det moderna genombrottets litteratur där gränserna mellan offentlighet och intimsfär utmanas Studien vill visa hur och varför en författarbild kvalificerar eller diskvalificerar sig i en nationell undervisningsdiskurs, liksom hur och varför författarbilden växlar. LÄS MER