Sökning: "Strindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 54 avhandlingar innehållade ordet Strindberg.

 1. 1. Embryologische Studien an Insekten

  Detta är en avhandling från Leipzig : Engelmann

  Författare :Henrik Strindberg; Stockholms högskola.; [1913]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. August Strindberg och bildkonsten : en biografisk studie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Forum

  Författare :Göran Söderström; Stockholms universitet.; [1972]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Strindberg; August; 1849-1912;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Strindberg och skräcken : Skräckmotiv och identitetstematik i August Strindbergs författarskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Henrik Johnsson; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; August Strindberg; Doppelgänger; Edgar Allan Poe; E.T.A. Hoffmann; fantasy; ghost; homunculus; horror; identity; vampire; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; History of Literature;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the theme of identity in the works of August Strindberg and how this theme is explored through the use of motifs drawn from the literature of horror and fantasy as well as Swedish folklore. The theme deals with how the individual’s identity is shaped and what it consists of, and how it can be manipulated, stolen or lost through interaction with other people. LÄS MER

 4. 4. Strindberg och kvinnofrågan till och med Giftas I

  Detta är en avhandling från Stockholm : Prisma

  Författare :Ulf Boëthius; [1969]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Strindberg; August; 1849; 1912;

  Sammanfattning : Diss., Stockholm : Univ., Litteraturvetenskapliga inst. - S. LÄS MER

 5. 5. L'écriture biblique de Strindberg Étude textuelle des citations bibliques dans Inferno, Légendes et Jacob lutte

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

  Författare :Mickaëlle Cedergren; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Keywords: Strindberg; Inferno; Légendes; Jacob Wrestles; scriptural quotation; Bible and literature; David Martin s and Ostervald s Protestant Bibles; rewriting; reported speech; proverbs; polyphony; intertextuality; textual and comparative studies; late 19th century France.; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages French language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Franska språket;

  Sammanfattning : Inferno constitutes a turning point in Strindberg's literary production in that scriptural quotations appear more frequently and a new style emerges. This thesis presents the characteristics of the scriptural quotations appearing in Inferno (1897) and Jacob Wrestles (a fragment following Légendes, written in French and in Swedish in 1898). LÄS MER