Sökning: "outsider"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade ordet outsider.

 1. 1. Aska, Tomhet & Eld. Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Per Bäckström; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; theatre of cruelty; genre; rock’n’roll; performance; orality; metaphor; poetics; manifest; Feber; stencil journals; Guru Papers; outsider; avant-garde; Bruno K. Öijer; poetry; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ämnet för avhandlingen är Bruno K. Öijers (f. 1951) författarskap. Med hjälp av outsiderbegreppet undersöker jag Öijers särart som poet, hur han har positionerat sig utanför det etablerade samhället. LÄS MER

 2. 2. Flexibilitetens främlingar - om anställda i bemanningsföretag

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Gunilla Olofsdotter; Mittuniversitetet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Temporary work agencies; employment relations; flexibility; stranger; outsider; numerical flexibility; inter-organisational; temps; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : Temporary Work Agencies (TWAs) are an example of a trend towards flexibility in the labour market. By hiring staff from TWAs organisations can keep their staff numbers down. This however, refers to the client companies´ use or temps, and omits the intermediary, the TWA, which also needs various flexibility strategies in its activities. LÄS MER

 3. 3. Cornelis Vreeswijk. Artist - vispoet - lyriker

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Corona, Box 5, 201 20 Malmö

  Författare :Ulf Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturkritik; Popular culture; Allmän och jämförande litteratur; carnival; song Iyrics; intertextuality; blues; outsider; melancholy; General and comparative literature; literary theory; literature criticism; litteraturteori;

  Sammanfattning : The six chapters of this study approach the work of Cornelis Vreeswijk from different perspectives with an emphasis on the motifs, poetic technique, and intertextuality of individual songs amd Iyrical texts. Vreeswijks s work is interpreted in the context of contemporary history and debate, the cultural tradition to which it belongs and important events in the author's life. LÄS MER

 4. 4. Tillvaratagna effekter. Om Jan Håfströms konstnärskap och konstnärsroll

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Martin Sundberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernism; Pop art; New realism; Minimal art; Romanticism; Ruins; Originality; Word and image; Elective affinity; Canon; Outsider; Artist s role; Material iconography; Jan Håfström; Swedish contemporary art; Postmodernism; Art history; Konsthistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling presenteras för första gången den svenske konstnären Jan Håfströms (född 1937) konstnärskap från debuten 1966 fram till 2002 på ett omfattande sätt. Koncept knutna till modernism och postmodernism används som en ram och den komparativa diskussionen placerar konstverken i en internationell kontext. LÄS MER

 5. 5. The Insider and Outsider Perspective Clinical importance of agreement between patients and nurses in cancer care concerning patients’ emotional distress, coping resources and quality of life

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gunilla Mårtensson; Högskolan i Gävle.; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; cancer care; patient-nurse agreement; emotional distress; coping resources; quality of life; implemented care; trusting relationship; satisfaction with care; work satisfaction; Omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences in Medical Sciences;

  Sammanfattning : Background: It is a well-known phenomenon that nurses and other oncology staff have a tendency to ascribe patients with cancer more problems and suffering than the patients themselves report. Aim: The overall aim of the present thesis was therefore to gain increased knowledge and understanding of dis/agreement between patients with cancer and nurses regarding their perception of patients’ situation and of the importance of patient-nurse dis/agreement in clinical practice. LÄS MER