Sökning: "Ulf Carlsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ulf Carlsson.

 1. 1. Cornelis Vreeswijk. Artist - vispoet - lyriker

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Corona, Box 5, 201 20 Malmö

  Författare :Ulf Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturkritik; Popular culture; Allmän och jämförande litteratur; carnival; song Iyrics; intertextuality; blues; outsider; melancholy; General and comparative literature; literary theory; literature criticism; litteraturteori;

  Sammanfattning : The six chapters of this study approach the work of Cornelis Vreeswijk from different perspectives with an emphasis on the motifs, poetic technique, and intertextuality of individual songs amd Iyrical texts. Vreeswijks s work is interpreted in the context of contemporary history and debate, the cultural tradition to which it belongs and important events in the author's life. LÄS MER

 2. 2. Per Arvid Säves möten med människor och sägner : folkloristiska aspekter på ett gotländskt arkivmaterial

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson

  Författare :Ulf Palmenfelt; Högskolan på Gotland.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Folksägner; folklore; Gotland; Säve; sägenanalys; repertoaranalys; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; Etnologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER