Sökning: "Ulf Carlsson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Ulf Carlsson.

 1. 1. Cornelis Vreeswijk. Artist - vispoet - lyriker

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Corona, Box 5, 201 20 Malmö

  Författare :Ulf Carlsson; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturkritik; Popular culture; Allmän och jämförande litteratur; carnival; song Iyrics; intertextuality; blues; outsider; melancholy; General and comparative literature; literary theory; literature criticism; litteraturteori;

  Sammanfattning : The six chapters of this study approach the work of Cornelis Vreeswijk from different perspectives with an emphasis on the motifs, poetic technique, and intertextuality of individual songs amd Iyrical texts. Vreeswijks s work is interpreted in the context of contemporary history and debate, the cultural tradition to which it belongs and important events in the author's life. LÄS MER

 2. 2. Att förstå och förändra systemutvecklingsverksamheter en taxonomi för metautveckling

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ulf Seigerroth; Göran Goldkuhl; Sven Carlsson; Stefan Cronholm; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; systemutveckling; taxonomi; metautveckling; hierarkidimension; processdimension; temadimension; TECHNOLOGY Information technology Computer science Cognitive science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Kognitionsvetenskap;

  Sammanfattning : Utveckling av systemutvecklingsverksamheter (metautveckling) är ett komplext fenomen där det finns ett dokumenterat utvecklingsbehov vad gäller förståelse, beskrivningar och guidning relaterat till metautveckling. Som en följd av detta och baserat på ett forskningsintresse har jag sedan 1997 varit aktivt involverad i fyra förändringsprojekt i olika systemutvecklingsverksamheter (Myndigheten, Läkemedelsföretaget, Programvaruföretaget och Konsultföretaget). LÄS MER

 3. 3. Deciding on Sourcing Option for Hosting of Software Applications in Organisations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Johansson; Sven Carlsson; Göran Goldkuhl; Ulf Melin; Anders G. Nilsson; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; resource-based view; sourcing decision; hosting of software applications; decision-making processes; beslutsfattande; beslutsprocesser; drift av mjukvaruapplikationer; lokaliseringsbeslut; resursbaserad teori; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik;

  Sammanfattning : Software applications are of great importance in organisations, and performance of an organisation depends on how hosting of software applications are organised. This thesis deals with the question: Why and how organisations decide on specific sourcing options for software applications hosting. LÄS MER

 4. 4. Deciding on Using Application Service Provision in SMEs

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Björn Johansson; Sven Carlsson; Göran Goldkuhl; Ulf Melin; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; information and communication technology; ICT; small and medium-sized enterprises; SMEs; Application Service Provision; ASP; Application Service Providers; decisionmaking; Datavetenskap; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : The use of external providers for the provision of information and communication technology (ICT) in small and medium-sized enterprises (SMEs) is expected to increase. At the end of the 1990s the concept of Application Service Provision (ASP) and Application Service Providers (ASPs) was introduced. LÄS MER

 5. 5. Per Arvid Säves möten med människor och sägner : folkloristiska aspekter på ett gotländskt arkivmaterial

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson

  Författare :Ulf Palmenfelt; Högskolan på Gotland.; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; Etnologi; Folksägner; folklore; Gotland; Säve; sägenanalys; repertoaranalys; Per Arvid; 1811-1887; Per Arvid; 1811-87;

  Sammanfattning : .... LÄS MER