Sökning: "Musicology"

Visar resultat 1 - 5 av 227 avhandlingar innehållade ordet Musicology.

 1. 1. Ulf Björlin - dirigenten, kompositören, arrangören

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet

  Författare :Louise Eulau; Joakim Tillman; Owe Ander; Eva Öhrström; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; conducting; conductor; composing; composer; arranging; art music; popular music; twentieth-century; musicology; Bellman; Bjorlin; Björlin; Nadia Boulanger; Markevitch; Stravinsky; Taube; Sweden; dirigering; dirigent; komposition; kompositör; tonsättare; arrangering; arrangör; konstmusik; musikvetenskap; Bellman; Björlin; Boulanger; Markevitj; Stravinskij; Taube; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology; musikvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the Swedish conductor, composer and arranger Ulf Björlin (1933-1993). As no systematic inventory of Björlin’s work has previously been made, a comprehensive collection of his compositions, arrangements, recordings, concerts and work as a producer has been undertaken here. LÄS MER

 2. 2. Musiklivet vid de svenska Vasahoven med fokus på Erik XIV:s hov (1560-68)

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kia Hedell; Greger Andersson; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; Sweden; musicology; music history; 16th-century; Vasa dynasty; Erik XIV; court music; music renaissance; social history of music; Tyska kyrkans samling; Musikvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : The general scope of this thesis is music life at the Vasa courts in Sweden, with the court of King Erik XIV as focal point. The primary aim is to present a critical study of courtly musical activities during this period, giving specific attention to musicians and other relevant persons, and to the repertory performed, considered in its European context. LÄS MER

 3. 3. Musik und Gemeinschaft einer Nation im Werden : Die Einführung der Kunstmusik in Island in der Zeit von ca. 1800 bis 1920

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sigurlaug Regina Lamm; Heinrich W. Schwab; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; musicology; history of music; 19th - 20th century musical life; Iceland; Icelandic culture 19th century; cultural contact; Musikvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of the process of change in the field of music in Iceland from ca. 1800 until 1920.In the 19th century significant socio-economical changes took place in Iceland. Once a farming society, Iceland transformed into a country dependent upon its fishing industry. LÄS MER

 4. 4. Pojkars musik, reproduktionens tystnad en explanatorisk studie av pojkars reproducerande förhållningssätt till populärmusik och populärmusicerande

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Victor Kvarnhall; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; popular music; male dominance; gender segregation; reproduction; boys; explanation; critical realism; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : Popular music life is permeated by both male dominance and gender segregation – the latter most notably concerns musical instrument choice. The pervasiveness of these phenomena is suggested by both music research on gender and statistics. In this study, the overarching ambition is to explain boys' reproductive approaches to popular music/making. LÄS MER

 5. 5. Visans kontinuum - Ord, röst och musik. Studier i Olle Adolphsons musik och framförandekonst

  Detta är en avhandling från Musicology

  Författare :Frans Mossberg; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; word music relationships; timbre; singing; performance; voice; formant; acoustics; phonetics of music.; Musicology; Swedish popular song; Olle Adolphson; Musikvetenskap; contemporary ballad; biography; composer; visa; career;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate relationships between words, music and voice in contemporary swedish popular ballads – visa– as it is realized in the works of Swedish artist, singer/songwriter Olle Adolphson (b 1934). Entering the world of entertainment in 1956 he quickly became one of the most prominent representatives of the literary branch of popular song in Sweden. LÄS MER