Sökning: "Musicology"

Visar resultat 1 - 5 av 202 avhandlingar innehållade ordet Musicology.

 1. 1. Visans kontinuum - Ord, röst och musik. Studier i Olle Adolphsons musik och framförandekonst

  Detta är en avhandling från Musicology

  Författare :Frans Mossberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; word music relationships; timbre; singing; performance; voice; formant; acoustics; phonetics of music.; Musicology; Swedish popular song; Olle Adolphson; Musikvetenskap; contemporary ballad; biography; composer; visa; career;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärmusikens starka ställning idag gör det angeläget för musikvetenskapen att ta dess konstnärliga aspekter på lika stort allvar som ämnet vanligen behandlar konstmusik. Den populära visan lever i en riklig mängd olika former, allt från folkvisor till rockmusik. LÄS MER

 2. 2. Interaktion von Leben und Werk bei Schönberg - analysiert anhand seiner Ehekrise des Jahres 1908

  Detta är en avhandling från Peter Lang Publishing Group

  Författare :Marion Lamberth; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musikvetenskap; Musicology; Arnold Schönberg; biography; musical hermeneutics; Richard Gerstl; 20th Century Music; marital crisis; Mathilde Schönberg née Zemlinsky; 20th century music history; Austrian modernism; musical biography; analysis and interpretation; theory of psychological crisis; Zweite Wiener Schule; literary receptionist theories;

  Sammanfattning : This thesis is a contribution to the understanding of the life and work of Arnold Schoenberg as well as to musical hermeneutics. The aims are (1) to scrutinize Arnold Schoenberg’s marital crisis of the year 1908, (2) to probe into the meanings of some representative musical works during this very period, and (3) to compare features in Schoenberg’s life and his creative work. LÄS MER

 3. 3. "Dödshugget mot vår nationella tonkonst". Hæffnertidens koralreform i historisk, etnohymnologisk och musikteologisk belysning

  Detta är en avhandling från Anders Dillmar, Bernadottevägen 51, 75 48 Uppsala

  Författare :Anders Dillmar; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theomusicology; Ethnohymnology; Early German literary romanticism; 19th century; Sweden; Johann Christian Friedrich Hæffner; Chorale book; Congregational hymn singing; Old way of singing; Singing practice; Ornamentation; Individualized way of singing; Heterophony; Regular singing; Chorale reform; Four-part singing; Iso-rhythmical performance; Chorale tempo; Harmonisation of hymn tunes; Legato; Moravian singing practice; Symbolism of organ; Organ playing of chorales; Aesthetics of chorale.; Musicology; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna bok undersöks det begynnande 1800-talets svenska reform av kyrkosången. I fokus står J C F Hæffners koralbok 1820, med dess privat utgivna andra del 1821, som här för första gången ägnas en ingående idéhistorisk analys. Hæffners utgåva har kritiserats hårt för att ha tagit död på den s.k. LÄS MER

 4. 4. Ulf Björlin - dirigenten, kompositören, arrangören

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet

  Författare :Louise Eulau; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; conducting; conductor; composing; composer; arranging; art music; popular music; twentieth-century; musicology; Bellman; Bjorlin; Björlin; Nadia Boulanger; Markevitch; Stravinsky; Taube; Sweden; dirigering; dirigent; komposition; kompositör; tonsättare; arrangering; arrangör; konstmusik; musikvetenskap; Bellman; Björlin; Boulanger; Markevitj; Stravinskij; Taube; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology; musikvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the Swedish conductor, composer and arranger Ulf Björlin (1933-1993). As no systematic inventory of Björlin’s work has previously been made, a comprehensive collection of his compositions, arrangements, recordings, concerts and work as a producer has been undertaken here. LÄS MER

 5. 5. Musiklivet vid de svenska Vasahoven med fokus på Erik XIV:s hov (1560-68)

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kia Hedell; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; Sweden; musicology; music history; 16th-century; Vasa dynasty; Erik XIV; court music; music renaissance; social history of music; Tyska kyrkans samling; Musikvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : The general scope of this thesis is music life at the Vasa courts in Sweden, with the court of King Erik XIV as focal point. The primary aim is to present a critical study of courtly musical activities during this period, giving specific attention to musicians and other relevant persons, and to the repertory performed, considered in its European context. LÄS MER