Sökning: "The Beat Poets"

Hittade 1 avhandling innehållade orden The Beat Poets.

  1. 1. Dylan i 60-talet. Tematiken i Bob Dylans sångtexter och dikter 1961-67

    Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

    Författare :Mats Jacobsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; literature criticism; The 60´s; song lyrics; contexts and interpretation; thematics; Guthrie tradition; society as father; generation conflict; The Beat Poets; Black Humor; litteraturkritik; New Left; Musicology; General and comparative literature; Musikvetenskap;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Boken belyser, genom tematiska studier av centrala Dylantexter från de händelserika åren 1961-67, Bob Dylans konstnärskap och utveckling från politisk intresserad protestsångare till mera svårtillgänglig, modernistiskt influerad sångpoet. Avhandlingen inleds med en exposé över det amerikanska 60-talet och folkmusikens framväxt. LÄS MER