Sökning: "The 60´s"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden The 60´s.

 1. 1. Dylan i 60-talet. Tematiken i Bob Dylans sångtexter och dikter 1961-67

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Mats Jacobsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; literature criticism; The 60´s; song lyrics; contexts and interpretation; thematics; Guthrie tradition; society as father; generation conflict; The Beat Poets; Black Humor; litteraturkritik; New Left; Musicology; General and comparative literature; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Boken belyser, genom tematiska studier av centrala Dylantexter från de händelserika åren 1961-67, Bob Dylans konstnärskap och utveckling från politisk intresserad protestsångare till mera svårtillgänglig, modernistiskt influerad sångpoet. Avhandlingen inleds med en exposé över det amerikanska 60-talet och folkmusikens framväxt. LÄS MER

 2. 2. The Curious Case of Hot Metal Clusters : Spontaneous decay of excited, small silver and copper cluster anions in DESIREE

  Detta är en avhandling från Stockholm University

  Författare :Emma Anderson; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physics; fysik;

  Sammanfattning : Clusters anions are complex systems which, when formed with high internal energies, can decay via fragmentation and/or electron loss and may also cool via photon emission (radiative cooling). By studying the spontaneous decay mechanisms of small metal clusters, we can gain insight into the structure and properties of these systems. LÄS MER

 3. 3. Effects of high intensity focused ultrasound on the intervertebral disc

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Johan K Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medical instrumentation; tomography; radiology; Clinical physics; Biofysik; Biophysics; Thermal therapy; Disc herniation; Intervertebral disc; High intensity focused ultrasound; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ultraljud brukar oftast förknippas med diagnostiska metoder såsom fosterdiagnostik men kan även användas för terapeutisk behandling. Terapeutiskt ultraljud bygger på att ljudet absorberas i vävnaden och därigenom ger upphov till en ökad temperatur. LÄS MER

 4. 4. Structure and function of the ankle dorsiflexor muscles in young healthy men and women

  Detta är en avhandling från Anna Maria Holmbäck, Department of Physical Therapy, University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Anna Maria Drake; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Physical medicine; reproducibility of results; muscle fibres; magnetic resonance imaging; isokinetic strength; skeletal muscle; Ankle joint;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med denna avhandling var att studera sambandet mellan skelettmuskulaturens struktur och funktion för att på sikt få ökade kunskaper om de bakomliggande mekanismerna vid muskulär svaghet och uttröttbarhet hos personer med olika skador eller sjukdomar. Mätningarna valdes att göras på musklerna på underbenets framsida, ankelns dorsalflexorer, dels som en modell för att studera sambandet mellan struktur och funktion, och dels för att denna muskelgrupp har en viktig betydelse för normal gångförmåga och balans. LÄS MER

 5. 5. Experimental investigation of a Kaplan runner under steady-state and transient operations

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Kaveh Amiri; Luleå tekniska universitet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Strömningslära; Fluid Mechanics;

  Sammanfattning : Hydropower is a key part in electricity production nowadays. Hydropower electricity production rose to 3579.5 TWh in 2013, ranked as the second source of electricity production in the world after fossil fuels. It is the principle source of renewable electricity production, producing 16. LÄS MER