Sökning: "Mats Jacobsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Mats Jacobsson.

 1. 1. 'Att blifva sin egen' ungdomars väg in i vuxenlivet i 1700- och 1800-talens övre Norrland

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Mats Jacobsson; Mats Jakobsson; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Youth; Transition to adulthood; Pre-industrial society; Lifecourse; Key- transitions; Social categories; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : The background to this study is that there is no studies on youth and their transition to adulthood in preindustrial Sweden. The main objective of this thesis has therefore been to analyze young peoples transition to adulthood during the late 18th and 19th centuries in a region of the northern part of Sweden. LÄS MER

 2. 2. Dylan i 60-talet. Tematiken i Bob Dylans sångtexter och dikter 1961-67

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Mats Jacobsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; literature criticism; The 60´s; song lyrics; contexts and interpretation; thematics; Guthrie tradition; society as father; generation conflict; The Beat Poets; Black Humor; litteraturkritik; New Left; Musicology; General and comparative literature; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Boken belyser, genom tematiska studier av centrala Dylantexter från de händelserika åren 1961-67, Bob Dylans konstnärskap och utveckling från politisk intresserad protestsångare till mera svårtillgänglig, modernistiskt influerad sångpoet. Avhandlingen inleds med en exposé över det amerikanska 60-talet och folkmusikens framväxt. LÄS MER