Sökning: "writer tradition"

Visar resultat 11 - 15 av 26 avhandlingar innehållade orden writer tradition.

 1. 11. Margaret Atwood's Environmentalism Apocalypse and Satire in the MaddAddam Trilogy

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Marinette Grimbeek; Karlstads universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Margaret Atwood; MaddAddam Trilogy; environmentalism; apocalypse; satire; celebrity activism; metalepsis; commodity aesthetics; storytelling; English; Engelska;

  Sammanfattning : This study considers the way in which Margaret Atwood’s post-apocalyptic MaddAddam Trilogy functions as an environmental project. The main focus is on how the three novels, Oryx and Crake (2003), The Year of the Flood (2009), and MaddAddam (2013), simultaneously draw on and destabilise the apocalypticism inherent in so much environmental discourse, primarily through the use of satire. LÄS MER

 2. 12. Den resfärdiga. Studier i Emilia Fogelklous självbiografi

  Detta är en avhandling från Ingrid Meijling Bäckman, Bredgat. 9 C, S-222 21, Lund

  Författare :Ingrid Meijling Bäckman; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturkritik; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; women s autobiography; gender; autohagiography; narrative viewpoint; religious edeucation; Quaker; Dante aker; literature criticism; General and comparative literature; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Emilia Fogelklou (1878-1972) utbildades vid Högre Lärarinneseminariet och Uppsala universitet, där hon som första kvinna i Sverige tog en teologie kandidat (1909). En stark gudsupplevelse i unga år hade kommit att styra hela hennes liv. Hon fick så småningom sitt religiösa hem hos kväkarna. LÄS MER

 3. 13. L'écriture biblique de Strindberg Étude textuelle des citations bibliques dans Inferno, Légendes et Jacob lutte

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

  Författare :Mickaëlle Cedergren; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Keywords: Strindberg; Inferno; Légendes; Jacob Wrestles; scriptural quotation; Bible and literature; David Martin s and Ostervald s Protestant Bibles; rewriting; reported speech; proverbs; polyphony; intertextuality; textual and comparative studies; late 19th century France.; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages French language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Franska språket;

  Sammanfattning : Inferno constitutes a turning point in Strindberg's literary production in that scriptural quotations appear more frequently and a new style emerges. This thesis presents the characteristics of the scriptural quotations appearing in Inferno (1897) and Jacob Wrestles (a fragment following Légendes, written in French and in Swedish in 1898). LÄS MER

 4. 14. In My Childhood : A Study of Arabic Autobiography

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Tetz Rooke; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other languages East Asian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga språk Östasiatiska språk;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse the development of a modern form of Arabic prose literature, the autobiography of childhood, and explore its generic characteristics. The basis of this investigation is a representative corpus of Arabic autobiographies rich in childhood material published between 1929 and 1988 by twenty writers from Egypt, Lebanon, Syria, Palestine and Morocco. LÄS MER

 5. 15. "Här kan jag äntligen tala" tematik och litterär gestaltning i Åsa Nelvins författarskap

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Marie Öhman; Mälardalens högskola.; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Åsa Nelvin; existentialism; modernism; lyriska strategier; absurdistiskt drama; självbiografi; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Litteraturvetenskap; Literature; lyrical strategies; the absurd drama; autobiography.;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is Swedish author Åsa Nelvin’s writings. Five books are at the center of attention: The children’s books De vita björnarna (“The White Bears”) (1969) and Det lilla landet (“The Little Country”) (1971), the two novels Tillflyktens hus (“The House of Refuge”) (1975) and Kvinnan som lekte med dockor (“The Woman who played with dolls”) (1977), and the cycle of poems Gattet (“The Inlet”) (1981). LÄS MER