Sökning: "literary theory"

Visar resultat 1 - 5 av 228 avhandlingar innehållade orden literary theory.

 1. 1. För att bli kvinna - och av lust : en studie i tonårsflickors läsning

  Detta är en avhandling från B. Wahlströms Bokförlag AB, Box 30022, 104 25 Stockholm

  Författare :Maria Ulfgard; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; reception study; text analysis theory; gender theory; literary didactics; receptionsstudie; textteori; litterär analys; genusstudie; litteraturdidaktik; literature criticism; Key words: girl’s reading; gender; reading culture; spare time; reception theory; transactional reading; teaching literature; literary canon; General and comparative literature; Swedish syllabus.; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; literary theory; litteraturteori; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Humanities Social Sciences; Flickböcker; Läsvanor; Litteraturpedagogik; Litteraturupplevelse; Litteraturreception; Tonårsflickor; Genusaspekter;

  Sammanfattning : As part of the development of the teaching of literature in school, it is also important to reflect upon what pupils read outside school. This thesis deals with the spare time reading of twenty 15-16-year-old girls which has been examined during a two-year period. LÄS MER

 2. 2. Sanna lögner. Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering

  Detta är en avhandling från B. Wahlströms Bokförlag AB, Box 30022, 104 25 Stockholm

  Författare :Christian Lenemark; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literary aestethics; literary theory; literary criticism; media theory; mediatization; Swedish literature in the 1990s and the 2000s; fact and fiction; private and public; the role of the author; media; autobiography; realism; auto fiction; faction; the double contract; performative biografism; gender; literature and ethics; literary debates; the docu-soap; Carina Rydberg; Stig Larsson;

  Sammanfattning : In recent decades, the mass media have come to play an increasingly important role in society and culture. Media of every kind permeate not only our politics but our private lives as well. This development has had a great impact on the position of literature and the role of the author. LÄS MER

 3. 3. Sanna lögner. Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering [2:a tryckningen]

  Detta är en avhandling från Möklinta : Gidlunds förlag

  Författare :Christian Lenemark; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literary aestethics; literary theory; literary criticism; media theory; mediatization; Swedish literature in the 1990s and the 2000s; fact and fiction; private and public; the role of the author; media; autobiography; realism; auto fiction; faction; the double contract; performative biografism; gender; literature and ethics; literary debates; the docu-soap; Carina Rydberg; Stig Larsson;

  Sammanfattning : In recent decades, the mass media have come to play an increasingly important role in society and culture. Media of every kind permeate not only our politics but our private lives as well. This development has had a great impact on the position of literature and the role of the author. LÄS MER

 4. 4. Literary Loves : Interpretations of Dioscorides 1-5 and 7 G-P

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för klassiska språk

  Författare :Dimitrios Iordanoglou; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Greek language; Dioscorides; Greek Anthology; Hellenistic epigram; erotic poetry; Grekiska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Classical philology Classical Greek language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Klassiska språk Klassisk grekiska;

  Sammanfattning : This is a study of six Hellenistic erotic epigrams attributed to the third century BC epigrammatist Dioscorides. The introduction provides a critical discussion of interpretive aims and strategies of scholarly readings of Hellenistic epigrams in general, with a focus on concepts such as intertextuality, historicity, ideology and theory. LÄS MER

 5. 5. När andra skriver : skrivande som motstånd, ansvar och tid

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta produktion

  Författare :Mara Lee Gerdén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Other; temporality; writing; performativity; feminist theory; other; otherness; time; queer temporality; poetic writing; écriture féminine; figuration; counter inscription; responsibility; poetics; third space; postcolonial theory; mimicry; Hélène Cixous; Trinh T Minh-ha; Sara Ahmed; Katarina Frostenson; Jean Genet; Aimé Césaire;

  Sammanfattning : .... LÄS MER