Sökning: "song lyrics"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden song lyrics.

 1. 1. En liten sång som alla andra: Melodifestivalen 1959––1983 A little song like all others: The Melody Festival 1959––1983

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University, Department of Musicology

  Författare :Alf Björnberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1987]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Eurovision Song Contest; popular song; Sweden; musical style analysis; popular song lyrics; music and mass media; popular music and ideology;

  Sammanfattning : With the exception of three years, the Swedish Broadcasting Corporation has been a steady participant in the Eurovision Song Contest since 1958. Except for the first year, all Swedish entries have been selected by means of a televised national qualifying event. LÄS MER

 2. 2. Fire, Poison, and Black Tears : Metaphors of Emotion in Rebétiko

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Marianna Smaragdi; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rebétiko; Greek music; song texts; lyrics; metaphor; metaphorical expressions; figurative language; conceptual metaphor; emotion concepts; force metaphors; Lakoff and Johnson; Kövecses;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen Fire, Poison, and Black Tears – Metaphors of Emotion in Rebétiko är som titeln anger en studie av metaforer för känslouttryck i rebétikomusikens texter. Den populärmusikaliska genren rebétiko är en utbredd musikstil i det moderna Grekland. LÄS MER

 3. 3. Dylan i 60-talet. Tematiken i Bob Dylans sångtexter och dikter 1961-67

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Mats Jacobsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; literature criticism; The 60´s; song lyrics; contexts and interpretation; thematics; Guthrie tradition; society as father; generation conflict; The Beat Poets; Black Humor; litteraturkritik; New Left; Musicology; General and comparative literature; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Boken belyser, genom tematiska studier av centrala Dylantexter från de händelserika åren 1961-67, Bob Dylans konstnärskap och utveckling från politisk intresserad protestsångare till mera svårtillgänglig, modernistiskt influerad sångpoet. Avhandlingen inleds med en exposé över det amerikanska 60-talet och folkmusikens framväxt. LÄS MER

 4. 4. Visan som gåva. Olle Adolphsons litterära konstnärskap

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Charlotte Ulmert; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; songs as aestethic and ethic gifts.; childrens´ programmes; TV-films; ecphrasis; musical parody; metrics; rhythmization; intertextuality; troubadours; Song lyrics; cabaré; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Olle Adolphson (1934-2004) was a well-known Swedish songwriter, poet and singer who was also a composer and an artist. Many of Olle Adolphson´s songs are considered as classics in their genre. He made his debut 1956 with a collection of poetry and songs and the same year he also started his career as singer and song-writer. LÄS MER

 5. 5. The language of passion : the order of poetics and the construction of a lyric genre 1746-1806

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Cullhed; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; The lyric; genre; poetics; neoclassicism; romanticism; tradition; discourse; ode; song; hymn; canon; imitation; authenticity; expression; original poetry; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the construction of a lyric genre in academic poetics between 1746 and 1806, in handbooks and lectures by Ch. Batteux, J. A. Schlegel, J. LÄS MER