Sökning: "litteraturteori"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade ordet litteraturteori.

 1. 1. Passion Embracing Death : A reading of Nina Sadur's novel 'The Garden'

  Detta är en avhandling från Central and Eastern European Studies

  Författare :Karin Sarsenov; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ryska språk och litteratur ; Russian language and literature; gendered subjectivity; love incantations; socialist realism; chthonic forces; leitmotif; alcoholic discourse; schizoid discourse; aberrant discourse; Russian women s literature; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen analyserar romanen "Lustgården" av den ryska författaren Nina Sadur (på ryska 1997, på svenska 2001). Feministisk litteraturteori används för att problematisera receptionen av Sadurs verk samt för att motivera valet av verk för analys. LÄS MER

 2. 2. Burakumin and Shimazaki Toson's Hakai: Images of Discrimination in Modern Japanese Literature

  Detta är en avhandling från Institutionen för Östasiatiska Språk

  Författare :René Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; litteraturkritik; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; literature criticism; Shimazaki Toson; General and comparative literature; Discrimination; Burakumin; Eta; Japan; Modern Literature; Korean; Japanese; Koreanska; Paleo-Siberian languages and literatures; japanska och paleosibiriska språk; Languages and literatures of South and South-East Asia; Chinese; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Shimazaki Toson (1872 - 1943) anses vara Japans främste företrädare för shizenshugi - en japansk form av fransk Naturalisme. Hans debut som romanförfattare skedde 1906 med Hakai - Löftesbrottet. Romanen anses allmänt vara en representant för kokuhaku shosetsu, eller en "bekännelseroman". LÄS MER

 3. 3. Moderskonflikten i Lars Noréns åttiotalsdramatik

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Björn Apelkvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literary theory; literature criticism; General and comparative literature; Teatervetenskap; Dramatic art; Humaniora; Humanities; Narcissism; Existential Psychology; Rollo May; Family Crisis; Maternal Domination; Swedish Drama; Modern Drama; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen presenterar ett närstudium av fjorton centrala pjäser skrivna av den svenske författaren Lars Norén (1944-) under perioden 1979-90. I centrum ställs frågan om den ouppklarade relationen till modern, i första hand hos de vuxna, vanligtvis redan in i medelåldern hunna barn som gestaltas i dessa pjäser. LÄS MER

 4. 4. En möjlig värld: En tematisk studie av Lars Gustafssons 1990-talsromaner

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Kerstin Bergman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literary theory; General and comparative literature; Fictional truth; fictional worlds; moral standards; ontology; theodicy; the Deluge; Gnosticism; monism; death; the Underworld; Memory Palaces; Millennial beliefs; Apocalypse; Michael Riffaterre; Anselm of Canterbury; Paul de Man; literature criticism; Ramon Llull; Spinoza.; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish "En möjlig värld" behandlar Lars Gustafssons (f. 1936) romaner "Historien med hunden" (1993), "Tjänarinnan" (1996) och "Windy berättar" (1999), vilka framstår som en central del i det omfattande författarskapet. LÄS MER

 5. 5. Aska, Tomhet & Eld. Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Per Bäckström; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; theatre of cruelty; genre; rock’n’roll; performance; orality; metaphor; poetics; manifest; Feber; stencil journals; Guru Papers; outsider; avant-garde; Bruno K. Öijer; poetry; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ämnet för avhandlingen är Bruno K. Öijers (f. 1951) författarskap. Med hjälp av outsiderbegreppet undersöker jag Öijers särart som poet, hur han har positionerat sig utanför det etablerade samhället. LÄS MER