Sökning: "society as father"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade orden society as father.

 1. 1. Dylan i 60-talet. Tematiken i Bob Dylans sångtexter och dikter 1961-67

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Mats Jacobsson; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; literature criticism; The 60´s; song lyrics; contexts and interpretation; thematics; Guthrie tradition; society as father; generation conflict; The Beat Poets; Black Humor; litteraturkritik; New Left; Musicology; General and comparative literature; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : Bob Dylan (b. 1941) became known as an enfant terrible and a regenerator of rock lyrics already in the tumultuous 60´s. His constantly shifting roles as musician and songwriter, combined with his notable reserve, have led to the growth of a plethora of myths surrounding his person and work. LÄS MER

 2. 2. Krigaren på scen Krigarens makt och maktens krigare sedda genom scenkonstens prisma

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för kultur och estetik, Stockholm Universtiy

  Författare :Britt-Marie Bystedt; Sauter Willmar; Göran Grademan; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; warriors; performing arts; theatre; masculinity; play; historiography; society; power; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : The warrior has played an important role in most societies, often representing power. The military/ defence system is founded more or less on the ideal of the good and noble warrior. The aim of the thesis is to examine how the warrior's power has been expressed on stage in different times and different contexts. LÄS MER

 3. 3. Synderskan och lagen: Barnamord i tre Norrlandslän 1830-1870

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologi

  Författare :Gun-Britt Johansson; Lars Dahlgren; Mats Johansson; Roger Qvarsell; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Infanticide; child homicide; illegitimacy; social bonds; shame; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology Sociology of Law; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi Rättssociologi;

  Sammanfattning : ABSTRACTMany studies have been conducted on infanticide and child homicide. Researchers have approached the subject with different theoretical frameworks and explored it from different dimensions, geographical areas, and time periods. As much as the questions have varied so have the answers. LÄS MER

 4. 4. Det mörka våldet : Spåren av en subjektsprocess i Kerstin Ekmans författarskap

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :AnnSofi Andersdotter; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Subject in process; abjection; melancholia; idealisation; mother symbiosis; preoidipal father; Oedipal father; literature – psychoanalysis; Kristeva; violence; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the writings of Kerstin Ekman and focuses on twelve of her works. The first is her debut novel 30 meter mord (1959), a detective novel, and the last Knivkastarens kvinna, an epic-lyric story in verse, published in 1990 though written 1984. LÄS MER

 5. 5. Parental support in a changing society

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Ann-Christine Hallberg; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public health; epidemiology; Folkhälsa; nurses; parents; child health; health promotion; epidemiologi;

  Sammanfattning : In today's Swedish society there is increasing emphasis on health-promotive work among children, adolescents, and their parents. Knowledge is needed about why certain activities work better than others. It is important to study the parents' motives and experiences of participating in parental supporting programmes. LÄS MER