Sökning: "society as father"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade orden society as father.

 1. 1. Dylan i 60-talet. Tematiken i Bob Dylans sångtexter och dikter 1961-67

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Mats Jacobsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; literature criticism; The 60´s; song lyrics; contexts and interpretation; thematics; Guthrie tradition; society as father; generation conflict; The Beat Poets; Black Humor; litteraturkritik; New Left; Musicology; General and comparative literature; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Boken belyser, genom tematiska studier av centrala Dylantexter från de händelserika åren 1961-67, Bob Dylans konstnärskap och utveckling från politisk intresserad protestsångare till mera svårtillgänglig, modernistiskt influerad sångpoet. Avhandlingen inleds med en exposé över det amerikanska 60-talet och folkmusikens framväxt. LÄS MER

 2. 2. Krigaren på scen Krigarens makt och maktens krigare sedda genom scenkonstens prisma

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för kultur och estetik, Stockholm Universtiy

  Författare :Britt-Marie Bystedt; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; warriors; performing arts; theatre; masculinity; play; historiography; society; power; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : The warrior has played an important role in most societies, often representing power. The military/ defence system is founded more or less on the ideal of the good and noble warrior. The aim of the thesis is to examine how the warrior's power has been expressed on stage in different times and different contexts. LÄS MER

 3. 3. Synderskan och lagen: Barnamord i tre Norrlandslän 1830-1870

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologi

  Författare :Gun-Britt Johansson; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Infanticide; child homicide; illegitimacy; social bonds; shame; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology Sociology of Law; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi Rättssociologi;

  Sammanfattning : ABSTRACTMany studies have been conducted on infanticide and child homicide. Researchers have approached the subject with different theoretical frameworks and explored it from different dimensions, geographical areas, and time periods. As much as the questions have varied so have the answers. LÄS MER

 4. 4. Det mörka våldet : Spåren av en subjektsprocess i Kerstin Ekmans författarskap

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :AnnSofi Andersdotter; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Subject in process; abjection; melancholia; idealisation; mother symbiosis; preoidipal father; Oedipal father; literature – psychoanalysis; Kristeva; violence; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the writings of Kerstin Ekman and focuses on twelve of her works. The first is her debut novel 30 meter mord (1959), a detective novel, and the last Knivkastarens kvinna, an epic-lyric story in verse, published in 1990 though written 1984. LÄS MER

 5. 5. Communication in Palliative Home Care, Grief and Bereavement - A mother’s experiences

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Health and Society

  Författare :Lena Holmberg; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Medicine; bereavement; communication; family caregiver; intergenerational relation; palliative home care; parental grief; reconciliation; support;

  Sammanfattning : In this study a mother’s experiences of communication between her adult son dying in leiomyosarcoma and herself (the author), between his family and a palliative home care team and communication in the support of the mother in her parental grief and bereavement are described and analyzed. The mother’s experiences are captured in personal accounts, writings, during the year of her son’s illness with cancer and his palliative home care and during three years of grief and bereavement after her loss. LÄS MER