Sökning: "socialt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 155 avhandlingar innehållade orden socialt stöd.

 1. 1. Av egen kraft tillsammans med andra : Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning

  Författare :Maria Klamas; Ulla-Carin Hedin; Rafael Lindqvist; Urban Markström; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychiatric disability; social support; recovery; social network; psykiska funktionshinder; socialt stöd; återhämtning; nätverk; Social work; Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Socialt arbete; Social work; psychiatric disability; social support; recovery; social network;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe and analyse the significance of social support to adults with psychiatric disabilities, based on the individual's experiences. This includes research questions concerning what type of social support was perceived to be beneficial or restrictive, which relational aspects were considered having a beneficial or restrictive effect on the support- and recovery process, as well as what strategies and capacities the individual developed on their own in order to cope with their obstacles and disadvantages. LÄS MER

 2. 2. Nätverksrelationer i förändring : En studie av fyra psykosocialt utsatta mammors nätverksrelationer

  Författare :Majen Espvall; Lennart Nygren; Klas Borell; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociala nätverk; socialt stöd; familjer; utsatthet; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hjälp för att bevara eller förändra? : Åldersrelaterade diskurser om omsorg, stöd och service

  Författare :Sara Erlandsson; Marta Szebehely; Mats Börjesson; Håkan Jönson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; age; care; disability; disability service; eldercare; older people; discourse; governmentality; policy; marketing; websites; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : This thesis analyses the categorisation of adult persons who need help to cope in everyday life as either older persons or persons with a disability. Despite the development of social services in the Scandinavian countries being guided by the principles of universalism and equality, adults in need of care have different rights to support depending on their current age and at which age disability occurs. LÄS MER

 4. 4. Social citizenship and people with dementia : Designing social care policies in Sweden

  Författare :Jonas Nordh; Lars-Christer Hydén; Ann-Charlotte Nedlund; Charlotte Clarke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Social citizenship; people with dementia; policy; policy practice; policy actors; street-level bureaucrats; social work; care managers; rights; Socialt medborgarskap; personer med demenssjukdom; policy; policypraktik; gräsrotsbyråkrater; socialt arbete; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : People with dementia are commonly in need of some form of social care from the social services in order to manage their everyday situations. However, social services are shaped by the construction of policy targets. The aim of this dissertation is to explore the social citizenship for people with dementia. LÄS MER

 5. 5. Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten

  Författare :Jenny Nybom; Tommy Lundström; Bo Vinnerljung; Tapio Salonen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; activation; workfare; welfare-to-work; sanctions; social assistance; social services; welfare; socialtjänst; socialbidrag; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; aktivering; arbetslinjen; sanktioner; tvång; bedömningar; utfall; uppföljning; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine activation, including support and control, among different groups of social assistance (SA) recipients. Assessments and activation related decisions during one year are analysed for 372 social randomly selected assistance claimants from four municipalities. LÄS MER