Sökning: "psykiska funktionshinder"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden psykiska funktionshinder.

 1. 1. Av egen kraft tillsammans med andra : Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning

  Författare :Maria Klamas; Ulla-Carin Hedin; Rafael Lindqvist; Urban Markström; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychiatric disability; social support; recovery; social network; psykiska funktionshinder; socialt stöd; återhämtning; nätverk; Social work; Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Socialt arbete; Social work; psychiatric disability; social support; recovery; social network;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe and analyse the significance of social support to adults with psychiatric disabilities, based on the individual's experiences. This includes research questions concerning what type of social support was perceived to be beneficial or restrictive, which relational aspects were considered having a beneficial or restrictive effect on the support- and recovery process, as well as what strategies and capacities the individual developed on their own in order to cope with their obstacles and disadvantages. LÄS MER

 2. 2. Vardagsliv och boendestöd : En studie om människor med psykiska funktionshinder

  Författare :Gunnel Andersson; Anna-Lena Lindquist; Alain Topor; Tommy Svensson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :psychiatric disabilities; everyday life; community-based social support; social network; time-geography; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : In the wake of deinstitutionalization, people with psychiatric disabilities are, to a great extent, living in the community. In this thesis everyday life of people with psychiatric disabilities, living in independent housing with community-based social support to manage their daily life, is investigated. LÄS MER

 3. 3. Berättelser om ensamhetens vardag hos människor med psykiska funktionshinder

  Författare :Anette Erdner; Kim Lützén; Annabella Magnusson; Sirkka Liisa Ekman; Kenneth Asplund; Erik Blennberger; Ersta Sköndal högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; alienation; ethnography; existential loneliness; photography; participant observation; mental illness; Caring sciences; Vårdvetenskap; Alienation; ethnography; existential loneliness; photography; participant observation; mental illness;

  Sammanfattning : This dissertation deals with people with mental illness that currently live in their own accommodation in the community. Common to all mentally ill people is their serious difficulties in carrying out activities and meeting needs in important areas of life. LÄS MER

 4. 4. Efter mentalsjukhuset : en studie i spåren av avinstitutionaliseringen av den psykiatriska vården

  Författare :Per Bülow; Tommy Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Deinstitutionalisation; severely mentally ill; follow-up; retrospective study; criminality; mortality; homelessness; psychiatric inpatient care; psychiatric outpatient care; community-based care and service; Psykiatriska sjukhus; psykiatrireformen 1995; psykiatrisk vård; psykiska funktionshinder; psykiatrisk öppenvård; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is the reorganisation of psychiatric care, the deinstitutionalisation process, which has been carried through in Sweden and other countries in the western world. Psychiatric care has been both specialised and decentralised and new actors, outside the medical service, have been involved in care, support and service to people with severe mental illnesses. LÄS MER

 5. 5. Processer i växelverkan : en grundad teoretisk modell om landstings-kommunal samverkan för personer med psykiska funktionshinder

  Författare :Thomas Lönebrink; Elisabeth Ahlstrand; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Samverkan; samordning; samarbete; tvärprofessionella team; psykisk hälsovård; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka vad som händer när olika vård- och omsorgsverksamheter med skilda lagstiftningar, traditioner, kompetens och synsätt ska samverka under teambaserade förväntningar. Studiens forskningsområde har definierats utifrån en samverkansprocess vilken delvis initierades genom statliga stimulansmedel. LÄS MER