Sökning: "aktivering"

Visar resultat 1 - 5 av 268 avhandlingar innehållade ordet aktivering.

 1. 1. Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten

  Författare :Jenny Nybom; Tommy Lundström; Bo Vinnerljung; Tapio Salonen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; activation; workfare; welfare-to-work; sanctions; social assistance; social services; welfare; socialtjänst; socialbidrag; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; aktivering; arbetslinjen; sanktioner; tvång; bedömningar; utfall; uppföljning; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine activation, including support and control, among different groups of social assistance (SA) recipients. Assessments and activation related decisions during one year are analysed for 372 social randomly selected assistance claimants from four municipalities. LÄS MER

 2. 2. Att skapa mål och mening i vakuumland : Om socialt arbete i en kommunal arbetsmarknadsinsats för unga

  Författare :Daniel Olof Wiedel; Martin Molin; Urban Markström; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Activation; Municipal labour market units; social work; ethnography; organization; interactions; adolescents; Aktivering; Kommunala arbetsmarknadsinsatser; socialt arbete etnografi; organisering; interaktioner; unga; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om det sociala arbetet inom en kommunal arbetsmarknadsinsats för unga (16–29 år). Avhandlingens syfte är att beskriva och förstå hur socialarbetare, som arbetar i en arbetsmarknadsinsats för unga, tolkar och använder ungas erfarenheter och önskningar i relation till organisatoriska villkor. LÄS MER

 3. 3. Redovisning av utgifter för Forskning och Utveckling : En metodstudie

  Författare :Jan Hemlin; Thomas Polesie; Bent Dreyer; Mittuniversitetet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Externredovisning; Forskning och Utveckling; FoU; aktivering; FoU som tillgång; regressionsanalys; metodproblem; Business studies; Företagsekonomi; Externredovisning;

  Sammanfattning : Hur företag redovisar sina investeringar i Forskning och Utveckling (FoU) är inte oväsentlig, eftersom kostnad eller tillgång i affärsredovisningen medför olika finansiella effekter på balans- och resultaträkning. Detta har betydelse för en bedömning av framtida finansiell avkastning och tillväxt för företagen. LÄS MER

 4. 4. Den dubbla vanmaktens logik : En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna

  Författare :Anna Angelin; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomsarbetslöshet; försörjningsstöd; socialbidrag; vanmakt; stigmatisering; fattigdom; aktivering;

  Sammanfattning : In the early 1990s a severe economic recession struck Sweden. The generation about to establish themselves on the labour market at this time were born in the mid seventies. They experienced unemployment and welfare dependency to a considerably higher extent than any previous generation in the modern Swedish welfare state. LÄS MER

 5. 5. Kompetensfrågan inom äldreomsorgen : Hur uppfattningar om kompetens formar omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen

  Författare :Magdalena Elmersjö; Petersson Jan; Finnur Magnusson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; care of older persons; care needs; care work; care relationship; care receivers; care workers; care managers; competence; technologies; activation; generation character; äldreomsorg; omsorgsbehov; omsorgsarbete; omsorgsrelation; kompetens; omsorgsmottagare; omsorgsgivare; enhetschef; biståndsbedömning; teknologi; aktivering; generationskaraktär; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This dissertation examines how perceptions of competence affect the care of older persons, and the values ​​and vocational conceptions of care work and care recipients that are tied to the perceptions of what skills that are needed and why. Competence is defined by three parts with relevance for the content of care work: what knowledge the care workers should have, what tasks they should perform and how they should respond to care recipients. LÄS MER