Sökning: "aktivering"

Visar resultat 1 - 5 av 251 avhandlingar innehållade ordet aktivering.

 1. 1. Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Jenny Nybom; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; activation; workfare; welfare-to-work; sanctions; social assistance; social services; welfare; socialtjänst; socialbidrag; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; aktivering; arbetslinjen; sanktioner; tvång; bedömningar; utfall; uppföljning; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine activation, including support and control, among different groups of social assistance (SA) recipients. Assessments and activation related decisions during one year are analysed for 372 social randomly selected assistance claimants from four municipalities. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av utgifter för Forskning och Utveckling : En metodstudie

  Detta är en avhandling från Göteborg : Univ

  Författare :Jan Hemlin; Mittuniversitetet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Externredovisning; Forskning och Utveckling; FoU; aktivering; FoU som tillgång; regressionsanalys; metodproblem;

  Sammanfattning : Hur företag redovisar sina investeringar i Forskning och Utveckling (FoU) är inte oväsentlig, eftersom kostnad eller tillgång i affärsredovisningen medför olika finansiella effekter på balans- och resultaträkning. Detta har betydelse för en bedömning av framtida finansiell avkastning och tillväxt för företagen. LÄS MER

 3. 3. Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Anna Angelin; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomsarbetslöshet; försörjningsstöd; socialbidrag; vanmakt; stigmatisering; fattigdom; aktivering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid 1990-talets början drabbades Sverige av en omfattande lågkonjunktur. De unga som då skulle etableras på arbetsmarknaden var födda kring 1970-talets mitt. De fick erfara arbetslöshet och socialbidragstagande i avsevärt högre omfattning än någon tidigare generation i den moderna svenska välfärdsstaten. LÄS MER

 4. 4. Mellan fysisk bildning och aktivering : : en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Jan-Eric Ekberg; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical education; Object of learning; Curriculum theory; Curriculum studies; Bernstein; Secondary school; Subject content; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; curriculum studies; curriculum theory; object of learning; physical education; secondary school; subject content;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to explore and shed light on the subject content within Physical Education and Health (PEH). The first aim of the study is to describe and analyse what knowledge is legitimate within the subject, in the syllabus, as viewed by teachers and during the realisation of lessons. LÄS MER

 5. 5. Kompetensfrågan inom äldreomsorgen Hur uppfattningar om kompetens formar omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Magdalena Elmersjö; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialt arbete; Social Work; care of older persons; care needs; care work; care relationship; care receivers; care workers; care managers; competence; technologies; activation; generation character; äldreomsorg; omsorgsbehov; omsorgsarbete; omsorgsrelation; kompetens; omsorgsmottagare; omsorgsgivare; enhetschef; biståndsbedömning; teknologi; aktivering; generationskaraktär;

  Sammanfattning : This dissertation examines how perceptions of competence affect the care of older persons, and the values ​​and vocational conceptions of care work and care recipients that are tied to the perceptions of what skills that are needed and why. Competence is defined by three parts with relevance for the content of care work: what knowledge the care workers should have, what tasks they should perform and how they should respond to care recipients. LÄS MER