Sökning: "aktivering"

Visar resultat 1 - 5 av 257 avhandlingar innehållade ordet aktivering.

 1. 1. Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten

  Författare :Jenny Nybom; Tommy Lundström; Bo Vinnerljung; Tapio Salonen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; activation; workfare; welfare-to-work; sanctions; social assistance; social services; welfare; socialtjänst; socialbidrag; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; aktivering; arbetslinjen; sanktioner; tvång; bedömningar; utfall; uppföljning; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine activation, including support and control, among different groups of social assistance (SA) recipients. Assessments and activation related decisions during one year are analysed for 372 social randomly selected assistance claimants from four municipalities. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av utgifter för Forskning och Utveckling : En metodstudie

  Författare :Jan Hemlin; Thomas Polesie; Bent Dreyer; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Externredovisning; Forskning och Utveckling; FoU; aktivering; FoU som tillgång; regressionsanalys; metodproblem; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Hur företag redovisar sina investeringar i Forskning och Utveckling (FoU) är inte oväsentlig, eftersom kostnad eller tillgång i affärsredovisningen medför olika finansiella effekter på balans- och resultaträkning. Detta har betydelse för en bedömning av framtida finansiell avkastning och tillväxt för företagen. LÄS MER

 3. 3. Redovisning av utgifter för Forskning och Utveckling - en Metodstudie

  Författare :Jan Hemlin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Externredovisning; Forskning och Utveckling; FoU; aktivering; FoU som tillgång; regressionsanalys; metodproblem;

  Sammanfattning : Hur företag redovisar sina investeringar i Forskning och Utveckling (FoU) är inte oväsentlig, eftersom kostnad eller tillgång i affärsredovisningen medför olika finansiella effekter på balans- och resultaträkning. Detta har betydelse för en bedömning av framtida finansiell avkastning och tillväxt för företagen. LÄS MER

 4. 4. Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna

  Författare :Anna Angelin; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomsarbetslöshet; försörjningsstöd; socialbidrag; vanmakt; stigmatisering; fattigdom; aktivering;

  Sammanfattning : In the early 1990s a severe economic recession struck Sweden. The generation about to establish themselves on the labour market at this time were born in the mid seventies. They experienced unemployment and welfare dependency to a considerably higher extent than any previous generation in the modern Swedish welfare state. LÄS MER

 5. 5. Mellan fysisk bildning och aktivering : en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9

  Författare :Jan-Eric Ekberg; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bernstein; curriculum studies; curriculum theory; object of learning; physical education; secondary school; subject content;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to explore and shed light on the subject content within Physical Education and Health (PEH). The first aim of the study is to describe and analyse what knowledge is legitimate within the subject, in the syllabus, as viewed by teachers and during the realisation of lessons. LÄS MER