Sökning: "försörjningsstöd"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet försörjningsstöd.

 1. 1. Den dubbla vanmaktens logik : En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna

  Författare :Anna Angelin; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomsarbetslöshet; försörjningsstöd; socialbidrag; vanmakt; stigmatisering; fattigdom; aktivering;

  Sammanfattning : In the early 1990s a severe economic recession struck Sweden. The generation about to establish themselves on the labour market at this time were born in the mid seventies. They experienced unemployment and welfare dependency to a considerably higher extent than any previous generation in the modern Swedish welfare state. LÄS MER

 2. 2. Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten

  Författare :Jenny Nybom; Tommy Lundström; Bo Vinnerljung; Tapio Salonen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; activation; workfare; welfare-to-work; sanctions; social assistance; social services; welfare; socialtjänst; socialbidrag; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; aktivering; arbetslinjen; sanktioner; tvång; bedömningar; utfall; uppföljning; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine activation, including support and control, among different groups of social assistance (SA) recipients. Assessments and activation related decisions during one year are analysed for 372 social randomly selected assistance claimants from four municipalities. LÄS MER

 3. 3. På gränsen till fattigvård? : En studie om arbetsmarknadspolitik och socialbidrag

  Författare :Rickard Ulmestig; Tapio Salonen; Kerstin Svensson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social structures; sociology of enterprise; Sociology of labour; Economic planning; Social sciences; företagssociologi; Arbetslivssociologi; Ekonomisk planering; Samhällsvetenskaper; kommuner; AMS; fattigvård; arbetslöshet; arbetsmarknadspolitik; socialbidrag; Sociala strukturer; Socialbidrag; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; kommunal arbetsmarknadspolitik; organisationsteori; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on changes in labour market policies that were provided for unemployed recipients of social assistance between 1989 and 2002 in Sweden. This change is described as a process where the municipalities gradually take greater responsibility for the labour market policies. LÄS MER

 4. 4. En industriell reservarmé i välfärdsstaten : arbetslösa socialhjälpstagare 1913-2012

  Författare :Lovisa Broström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Välfärdsstaten; Prekariat; Socialförsäkring; Fattigvård; Marxism; Arbetskraft; Försörjningsstöd historia; Philosophy; Marxist; Social security; Welfare state; Precarious employment; Labor supply; Manpower; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER