Sökning: "social network"

Visar resultat 1 - 5 av 858 avhandlingar innehållade orden social network.

 1. 1. How Personal Networks Shape Business : : An Anthropological Study of Social Embeddedness, Knowledge Development and Growth of Firms

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Peter Parker; Högskolan Kristianstad.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; social embeddedness; growth; small business; trust; social capital; knowledge development; informal organization; personal network; Business network; social network; anthropology; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar informell organisation, m a o den uppsättning av sociala relationer som förbinder olika personer i företag och över företagsgränser. Det finns en lång tradition av att studera informell organisation. LÄS MER

 2. 2. Diagnosing burn-out: An Anthropological Study of a Social Concept in Sweden

  Detta är en avhandling från Social Anthropology

  Författare :Torbjörn Friberg; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; företagssociologi; Arbetslivssociologi; sociology of enterprise; Sociology of labour; Sociologi; Sociology; Unhappy person; Transient phenomenon; Anthropology at home; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om skapandet, användningen och avfärdandet av ett socialt begrepp ? utbrändhet. Avhandlingen är ett försök att förklara den komplexa interaktionen mellan individers handlande och deras sociala miljö samt hur detta producerar ett transient fenomen ? utbrändhetsdiagnosen (en ny olycklig människotyp). LÄS MER

 3. 3. Ge igen med samma mynt Ekonomiska och sociala relationer i Sundborns socken i Dalarna 1820–1849

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Karin Nibon; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sundborn; Dalarna; inventory; parish register; private local credit market; claim; debt; economic network; lender; borrower; social network theory; social network; credit; graph theory; household; parish banker; spatial analyses; Sundborn; Dalarna; Kopparbergs län; bouppteckning; kyrkoarkiv; privat lokal kreditmarknad; fordring; skuld; ekonomiskt nätverk; fordringsägare; gäldenär; social nätverksteori; socialt nätverk; kredit; grafteori; hushåll; sockenbankir; rumslig analys; 1800-talet; Geography; Geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to visualize and explain how people’s economic and social relations were connected in the parish of Sundborn, in the south east of Dalarna, in the period 1820-1849. The study is based on records of claims and debts in inventories and parish registers, which enable reconstruction of the private local credit market. LÄS MER

 4. 4. Av egen kraft tillsammans med andra Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Maria Klamas; Ulla-Carin Hedin; Rafael Lindqvist; Urban Markström; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychiatric disability; social support; recovery; social network; psykiska funktionshinder; socialt stöd; återhämtning; nätverk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Socialt arbete; Social work;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe and analyse the significance of social support to adults with psychiatric disabilities, based on the individual's experiences. This includes research questions concerning what type of social support was perceived to be beneficial or restrictive, which relational aspects were considered having a beneficial or restrictive effect on the support- and recovery process, as well as what strategies and capacities the individual developed on their own in order to cope with their obstacles and disadvantages. LÄS MER

 5. 5. In Rhizomia Actors, Networks and Resilience in Urban Landscapes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Systemekologiska institutionen

  Författare :Henrik Ernstson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Human ecology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Humanekologi; naturresurshushållning; Natural Resources Management; urban ecosystem services; green space; social network analysis; social movements; actor-networks; transformation; ecosystem management; scale mismatch; co-management; governance; broker; conservation; Stockholm; Social network analysis; urban ecology; urban political ecology;

  Sammanfattning : With accelerating urbanization it is crucial to understand how urban ecosystems play a part in generating ecosystem services for urban dwellers, such as clean water, spaces for recreation, stress relief and improved air quality. An equally important question relate to who gets to enjoy these benefits, i.e. LÄS MER