Sökning: "social network"

Visar resultat 1 - 5 av 1015 avhandlingar innehållade orden social network.

 1. 1. How Personal Networks Shape Business : An Anthropological Study of Social Embeddedness, Knowledge Development and Growth of Firms

  Författare :Peter Parker; Socialantropologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social embeddedness; growth; small business; trust; social capital; knowledge development; informal organization; personal network; Business network; social network; anthropology; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : The research draws from anthropological work on social exchange and later work on embeddedness in an exploration of how personal networks shape business. The purpose of the research is to contribute to an understanding of how social relations shape economic processes and vice versa. LÄS MER

 2. 2. Ge igen med samma mynt : Ekonomiska och sociala relationer i Sundborns socken i Dalarna 1820–1849

  Författare :Karin Nibon; Göran Hoppe; Ann Grubbström; John Östh; Johan Berg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sundborn; Dalarna; inventory; parish register; private local credit market; claim; debt; economic network; lender; borrower; social network theory; social network; credit; graph theory; household; parish banker; spatial analyses; Sundborn; Dalarna; Kopparbergs län; bouppteckning; kyrkoarkiv; privat lokal kreditmarknad; fordring; skuld; ekonomiskt nätverk; fordringsägare; gäldenär; social nätverksteori; socialt nätverk; kredit; grafteori; hushåll; sockenbankir; rumslig analys; 1800-talet; Geography; Geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to visualize and explain how people’s economic and social relations were connected in the parish of Sundborn, in the south east of Dalarna, in the period 1820-1849. The study is based on records of claims and debts in inventories and parish registers, which enable reconstruction of the private local credit market. LÄS MER

 3. 3. Boende och omsorg - omsorg om boendet : Analys av en modell för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen - en vision för äldreboende

  Författare :Cecilia Henning; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; housing for the elderly; social services; social planning; community care; social network; social integration; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The Linkoping Model for social care and planning is characterized by asmall scale, decentralized form of living with opportunities for care andservice permitting great flexibility. One bearing principle is the integration of care of the elderly with child care; another, integrating housing for the elderly with other housing to avoid age segregation and social isolation. LÄS MER

 4. 4. Placerad utanför sitt sammanhang : en uppföljningsstudie av 46 institutionsplacerade ungdomars privata och formella relationer

  Författare :Jürgen Degner; Anna Henriksen; Lars Oscarsson; Anita Cederström; Rolf Holmqvist; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Residential treatment centres; parents’ emotional attitude; social network; therapeutic alliance; youth; young persons; support persons; gender; key staff member.; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : When young people are placed in residential treatment centres (RTCs), it is important that facility staff involve parents and other social network members (PSMs) (private relations) in the residential treatment program. This involvement process depends on both PSMs’ willingness and capability to take part in the youths’ treatment, as well as the residential staffs’ attitude towards promoting this process. LÄS MER

 5. 5. Av egen kraft tillsammans med andra : Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning

  Författare :Maria Klamas; Ulla-Carin Hedin; Rafael Lindqvist; Urban Markström; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychiatric disability; social support; recovery; social network; psykiska funktionshinder; socialt stöd; återhämtning; nätverk; Social work; Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Socialt arbete; Social work; psychiatric disability; social support; recovery; social network;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe and analyse the significance of social support to adults with psychiatric disabilities, based on the individual's experiences. This includes research questions concerning what type of social support was perceived to be beneficial or restrictive, which relational aspects were considered having a beneficial or restrictive effect on the support- and recovery process, as well as what strategies and capacities the individual developed on their own in order to cope with their obstacles and disadvantages. LÄS MER