Sökning: "återhämtning"

Visar resultat 1 - 5 av 77 avhandlingar innehållade ordet återhämtning.

 1. 1. Att minska risken för våld och att främja återhämtning i den rättspsykiatriska vården Patienters och personalens erfarenheter av vägen mot återhämtning

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Helén Olsson; Kenneth Asplund; Lisbeth Kristiansen; Susanne Strand; David Brunt; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intervjuer; minskad risk för våld; rättspsykiatriska patienter; vänd-punkter; återhämtning; Socialt arbete; Social Work; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Detta avhandlingsarbete är utfört inom en rättspsykiatrisk vårdkontext och återspeglar patienters[1] och personals[2] erfarenheter och upplevelser av vändpunkter i samband med minskad risk för våld och återhämtning. Med utgångspunkt från ett holistiskt och salutogent hälsovetenskapligt perspektiv har avhandlingen ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Att minska risken för våld och att främja återhämtning i den rättspsykiatriska vården Patienters och personalens erfarenheter av vägen mot återhämtning

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Helén Olsson; Kenneth Asplund; Lisbeth Kristiansen; Susanne Strand; David Brunt; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intervjuer; minskad risk för våld; rättspsykiatriska patienter; vänd-punkter; återhämtning;

  Sammanfattning : Detta avhandlingsarbete är utfört inom en rättspsykiatrisk vårdkontext och återspeglar patienters[1] och personals[2] erfarenheter och upplevelser av vändpunkter i samband med minskad risk för våld och återhämtning. Med utgångspunkt från ett holistiskt och salutogent hälsovetenskapligt perspektiv har avhandlingen ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Att minska risken för våld och att främja återhämtning i den rättspsykiatriska vården Patienters och personalens erfarenheter av vägen mot återhämtning

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Helen Olsson; Kenneth Asplund; Lisbeth Kristiansen; Susanne Strand; David Brunt; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intervjuer; minskad risk för våld; rättspsykiatriska patienter; vänd-punkter; återhämtning;

  Sammanfattning : Detta avhandlingsarbete är utfört inom en rättspsykiatrisk vårdkontext och återspeglar patienters[1] och personals[2] erfarenheter och upplevelser av vändpunkter i samband med minskad risk för våld och återhämtning. Med utgångspunkt från ett holistiskt och salutogent hälsovetenskapligt perspektiv har avhandlingen ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. Av egen kraft tillsammans med andra Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Maria Klamas; Ulla-Carin Hedin; Rafael Lindqvist; Urban Markström; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychiatric disability; social support; recovery; social network; psykiska funktionshinder; socialt stöd; återhämtning; nätverk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Socialt arbete; Social work;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe and analyse the significance of social support to adults with psychiatric disabilities, based on the individual's experiences. This includes research questions concerning what type of social support was perceived to be beneficial or restrictive, which relational aspects were considered having a beneficial or restrictive effect on the support- and recovery process, as well as what strategies and capacities the individual developed on their own in order to cope with their obstacles and disadvantages. LÄS MER

 5. 5. Riskbruk och beroende av alkohol, narkotika och tobak hos personer med svår psykisk sjukdom. Förekomst och återhämtning

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine, Dept of Clinical Sciences

  Författare :Gunilla Cruce; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tobak; svår psykisk sjukdom; återhämtning; narkotika; riskbruk; beroende; alkohol;

  Sammanfattning : Denna avhandlings syfte är att öka kunskapen om riskbruk och ett möjligt skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika och tobak bland personer med psykossjukdom. Syftet är vidare att fördjupa förståelsen av deras erfarenheter av alkoholens och narkotikans roll i sitt liv samt återhämtningsfrämjande mål för rehabilitering och självhjälp. LÄS MER