Sökning: "gräsrotsbyråkrater"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet gräsrotsbyråkrater.

 1. 1. Social citizenship and people with dementia Designing social care policies in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jonas Nordh; Lars-Christer Hydén; Ann-Charlotte Nedlund; Charlotte Clarke; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Social citizenship; people with dementia; policy; policy practice; policy actors; street-level bureaucrats; social work; care managers; rights; Socialt medborgarskap; personer med demenssjukdom; policy; policypraktik; gräsrotsbyråkrater; socialt arbete; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : People with dementia are commonly in need of some form of social care from the social services in order to manage their everyday situations. However, social services are shaped by the construction of policy targets. The aim of this dissertation is to explore the social citizenship for people with dementia. LÄS MER

 2. 2. Mellan klient och rättssystem - Tvångsvård av barn och unga ur socialsekreterares perspektiv (Between the client and the legal system - Compulsory care of children and young persons from a social worker perspective)

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Socialhögskolan

  Författare :Lina Ponnert; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; Samhällsvetenskaper; children and young persons; Compulsory care; parents; neglect and abuse; antisocial behaviour; social workers; assessment; discretion; power; child welfare; Social sciences; legal system; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on assessments concerning children and young persons in the Social Services. The aim has been to describe and analyse the compulsory care process from a social worker perspective, and to understand and explain how this affects the practice of child welfare. LÄS MER

 3. 3. Att vara idrottslärare om de själva får berätta

  Detta är en avhandling från Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Sofia Sebelius; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; physical education; physical education teacher;

  Sammanfattning : En stor del av den forskning som görs på idrottslärare utgår ifrån styrdokumenten (t ex Ekberg, 2009; Londos, 2010; Svennberg m fl, 2017). Idrottslärarnas utsagor och praktik sätts i jämförelse med de tolkningar som forskarna gör av styrdokumenten och visar ofta att idrottslärarna gör ”fel”. LÄS MER