Sökning: "Urban Markström"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Urban Markström.

 1. 1. Den svenska psykiatrireformen : bland brukare, eldsjälar och byråkrater

  Författare :Urban Markström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social service; Socialt arbete; Social work; Socialt arbete; Social Medicine; socialmedicin;

  Sammanfattning : In 1990, a government commission was formed with the task of improving care and services to persons with serious psychiatric disabilities. The government bill that resulted from the work of the Commission constitutes an attempt to clarify the responsibility of the municipal social services for residential and occupational services. LÄS MER

 2. 2. Integrerade psykosociala insatser : Policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält

  Författare :Magnus Bergmark; Urban Markström; Ulrika Bejerholm; Berth Danermark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; community mental health services; implementation; psychosocial interventions; policy; individual placement and support; assertive community treatment; integrated care; collaboration; psykosociala insatser; socialpsykiatri; samhällsbaserad psykiatri; policy; individual placement and support; assertive community treatment; ips; act; samverkan; implementering;

  Sammanfattning : InledningAlltsedan psykiatrins avinstitutionalisering tog fart under 1980- och 1990-talen har en utveckling av samhällsbaserade psykosociala insatser förespråkats för att erbjuda vård och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatserna förväntas bidra till att brukarna får tillgång till effektiv vård och stöd, samtidigt som de inkluderas i samhället. LÄS MER

 3. 3. Konsten med samverkan : från idéer till praktik

  Författare :Benitha Eliasson; Urban Markström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : The main objective of this licentiate thesis is to describe and analyse how personnel and managers within social welfare departments and county council experience that cooperation works. Focusing on the cooperation which has occurred within four projects connected to work within psychiatric care as well as the care of substance users, between the year 2004 and 2009. LÄS MER

 4. 4. Choice as governance in community mental health services

  Författare :Maria Fjellfeldt; Urban Markström; Mona Eklund; Mikael Sandlund; Marie Sallnäs; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; freedom of choice systems; community mental health services;

  Sammanfattning : In 2009, the Act on Freedom of Choice Systems (SFS 2008:962) wasestablished in Sweden, and this enabled municipalities to organise services aschoice models. This thesis describes and analyses the implementation of afreedom of choice system within community mental health services. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv : brukarens och de professionellas perspektiv

  Författare :Helene Hillborg; Berth Danermark; Tommy Svensson; Urban Markström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability research; Handikappsforskning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv - brukarens och de professionellas perspektiv. Örebro, Studies from the Swedish Institute of Disability Research No 34, 107 pp. LÄS MER