Sökning: "socialt nätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 80 avhandlingar innehållade orden socialt nätverk.

 1. 1. Av egen kraft tillsammans med andra : Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning

  Författare :Maria Klamas; Ulla-Carin Hedin; Rafael Lindqvist; Urban Markström; Högskolan Väst; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychiatric disability; social support; recovery; social network; psykiska funktionshinder; socialt stöd; återhämtning; nätverk; Social work; Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Socialt arbete; Social work; psychiatric disability;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe and analyse the significance of social support to adults with psychiatric disabilities, based on the individual's experiences. This includes research questions concerning what type of social support was perceived to be beneficial or restrictive, which relational aspects were considered having a beneficial or restrictive effect on the support- and recovery process, as well as what strategies and capacities the individual developed on their own in order to cope with their obstacles and disadvantages. LÄS MER

 2. 2. Nätverksrelationer i förändring : En studie av fyra psykosocialt utsatta mammors nätverksrelationer

  Författare :Majen Espvall; Lennart Nygren; Klas Borell; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociala nätverk; socialt stöd; familjer; utsatthet; Social work; Socialt arbete; Familjehjälp; Mödrar-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. A Nordic sport social work in the context of refugee reception

  Författare :Tony Blomqvist Mickelsson; Jani Turunen; Hanna Bertilsdotter-Rosqvist; Noora Ronkainen; Åsa Kneck; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ukraine; migration; sports; social work; Ukraina; migration; idrott; socialt arbete; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Idrotten antas gynna positiva utfall, såsom god hälsa, utökat socialt nätverk med mera, och har alltmer kommit att ta plats som en aktör som adresserar sociala frågor. Den här avhandlingen, som består av sex publicerade artiklar, undersöker de förutsättningar som krävs för att svenska idrottsföreningar ska kunna inkludera underrepresenterade grupper, såsom människor med migrantbakgrund. LÄS MER

 4. 4. Tiden i senmodernt vardagsliv : En rollteoretisk analys av hushållens livsformer

  Författare :Uffe Enokson; Tapio Salonen; Bengt Starrin; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tid; pengar; lokalsamhälle; utanförskap; stress; ohälsa; tidrik; tidfattig; sociala nätverk; sociala roller; arbetsmarknad; teoriutveckling; livsformer; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Tiden i senmodernt vardagsliv utgör en teoretisk fördjupning av den tidigare utgivna rapporten Tid, pengar och sociala nätverk (2005). Där undersöks klyftorna mellan tidrika och tidfattiga levnadsförhållanden. LÄS MER

 5. 5. Facing dementia as a we : Investigating couples’ challenges and communicative strategies for managing dementia

  Författare :Elin Nilsson; Lars-Christer Hydén; Anna Olaison; Jaqueline Kindell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conversation analysis; couplehood; dementia; epistemics; multimodal interaction; pronouns; relationships; video-recorded interviews; we-ness; “couplehood”; demens; kunskapshantering; multimodal interaktion; pronomen; relationer; samtalsanalys; videoinspelade intervjuer; vi-skap; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : We live longer than ever before, which means that we also live longer with disorders such as those connected with dementia. Most people diagnosed with dementia live in ordinary housing for a long time, relying on their social network for support, mainly involving spouses or adult children. LÄS MER