Sökning: "företagssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet företagssociologi.

 1. 1. Diagnosing burn-out: An Anthropological Study of a Social Concept in Sweden

  Detta är en avhandling från Social Anthropology

  Författare :Torbjörn Friberg; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; företagssociologi; Arbetslivssociologi; sociology of enterprise; Sociology of labour; Sociologi; Sociology; Unhappy person; Transient phenomenon; Anthropology at home; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om skapandet, användningen och avfärdandet av ett socialt begrepp ? utbrändhet. Avhandlingen är ett försök att förklara den komplexa interaktionen mellan individers handlande och deras sociala miljö samt hur detta producerar ett transient fenomen ? utbrändhetsdiagnosen (en ny olycklig människotyp). LÄS MER

 2. 2. Patrullerande polisers yrkeskultur

  Detta är en avhandling från Rolf Granér Ejdervägen 1Å 227 33 Lund

  Författare :Rolf Granér; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Poliskunskap; Poliskunskap; Sociology of labour; Occupational culture; Organizational culture; Police discretion; Police personnel; Police patrol; Police work attitudes; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet för denna avhandling är att bland patrullerande poliser undersöka förekomst och karaktär av en yrkeskultur, som går utöver eller står i motsättning till polisens officiellt sanktionerade samhällsmandat bl.a. LÄS MER

 3. 3. Symbolisk organisering : En studie av organisatorisk förändring och meningsproduktion i fyra industriföretag

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Bengt-Åke Gustafsson; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; change; Organizational design; symbolism; rhetoric; management of meaning; organizational culture; information; flow-oriented work-organizations.; processes; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is on organizational change in four industrial corporations. A special emphasisis placed upon the symbolic and rhetorical aspects when changing organizations. Main concepts in the study are symbolic management and management of meaning. Two main areas are discussed in the dissertation. LÄS MER

 4. 4. Aktiveringspolitikens Janusansikte - en studie av differentiering, inklusion och marginalisering

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Agneta Hedblom; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; företagssociologi; Arbetslivssociologi; labour market; activation policy; inclusion; marginalisation; immigrant women; immigrant men; local administration; diffentiation patterns; discourse; race; gender; muslim women; sociology of enterprise; Sociology of labour; national insurance; Social problems and welfare; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : The thesis aims to discuss if activation policies can support the inclusion of immigrant women and men into the Swedish labour market.A paradigmatic change in welfare policies has taken place in Europe during the last decade with the shift from welfare to workfare or activation policies. LÄS MER

 5. 5. Caring and relations. On emotional interaction in home help

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Bengt Ingvad; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; psychological constructions; handling of conflicts; subordination; adaptation; interdependence; care-giving work; home help services; social acts; expectations; self; interpersonal relations; emotional interaction; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : This dissertation examines the interaction between municipal home-helpers and care re-cipients from a social psychological perspective. One of the starting points is a critique of some classical works in the caring science inspired by women’s studies for not taking into consideration that care-giving work constitutes social interaction. LÄS MER