Sökning: "sociology of enterprise"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden sociology of enterprise.

 1. 1. Unga arbetslösas ansikten : Identitet och subjektivitet i det svenska och danska samhället

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Verica Stojanovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; Sociology; interviews diaries; typology; second generation of immigrant youth; polarization; subjectivation; late-modernity subjectivity; modernity identity; youth; unemployment; sociology of enterprise; Social problems and welfare; national insurance; Sociologi; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular AbstractStudier om undomars arbetsmotivation och inställning till arbete fokuserar ofta på skolundomar, vilket kan ge idealiserade bilder eftersom dessa ungdomar ännu inte försökt ta sig in på arbetsmarknaden. Verica Stojanovics avhandling fokuserar emellertid på ”äldre” (20-29 åriga) svenska och danska ungdomar som varit arbetslösa i några månader eller mer och hunnit känna av hur det är att vara arbetslös. LÄS MER

 2. 2. Bygden, bruket och samhället : om människor och organisationer i brukssamhället Böksholm 1900-1979

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Åsa Lundqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Arbetslivssociologi; företagssociologi; sociology of enterprise; industrialisation; Ekonomisk och social historia; Sociology of labour; Social and economic history; patriarchalism; gender division of labour; local; central; Sociologi; agency; organisations; social movements; rural industrial community; historical sociology; industrial society;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur gick det till när 1900-talets industrialiserade landsbygd omvandlades? Hur påverkades människors vardag av denna utveckling och hur knöts lokala händelser ihop med industrisamhällets omvälvande historia? Dessa frågor diskuteras i denna studie av det småländska brukssamhället Böksholm. I centrum står relationen mellan de dominerande folkrörelserna och ledningen för Böksholms sulfitfabrik. LÄS MER

 3. 3. Between crisis and opportunity : Livelihoods, diversification and inequality among the Meru of Tanzania

  Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Rolf Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; Meru; Tanzania; Arusha; peasants; sociology of enterprise; family farmers; smallholders; coffee production; income diversification; de-agrarianisation; agricultural intensification; inequality; social differentiation; economic liberalization.; Sociology; Agricultural economics; Sociologi; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Lantbruksekonomi;

  Sammanfattning : Popular AbstractDen snabba folkökningen I Afrika söder om Sahara förändrar kontinuerligt betingelserna för bondebefolkningens försörjning. I ett av de bördigaste och samtidigt mest tättbefolkade områdena I Östafrika, Mount Meru I norra Tanzania, så har befolkningen nära tiodubblats under loppet av de senaste hundra åren. LÄS MER

 4. 4. Människa, organisation, ADB-system : Mot en människoorienterad syn på systemutveckling

  Detta är en avhandling från Lund : Studentlitteratur

  Författare :Kerstin Grundén; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; Human-oriented system development; organization; system development; MOA-model; MOA-perspective;

  Sammanfattning : The background for this thesis is the author's experience of working as a system analyst during the years 1975-1081. During this period, the system development work can be characterized as expert-oriented, very often leading to the construction of large, integrated EDP-systems. LÄS MER

 5. 5. Safety Politics and Risk Perceptions in Malaysian Industry

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Arne Wangel; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Malaysia; metal industries; manufacturing sector; working environment; safety politics; risk perceptions; occupational safety and health; labour process; labour-management relations; Sociology of work; industrial relations; South-East Asia; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : The thesis concerns risk and safety in manufacturing companies in a developing country. Risk and safety is viewed as integral to the social relations between management and labour. The Malaysian case presents a historical conjuncture of this conflict theme, which is very different from that of its Western genesis. LÄS MER