Sökning: "Sociology of labour"

Visar resultat 1 - 5 av 182 avhandlingar innehållade orden Sociology of labour.

 1. 1. Safety Politics and Risk Perceptions in Malaysian Industry

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Arne Wangel; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Malaysia; metal industries; manufacturing sector; working environment; safety politics; risk perceptions; occupational safety and health; labour process; labour-management relations; Sociology of work; industrial relations; South-East Asia; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : The thesis concerns risk and safety in manufacturing companies in a developing country. Risk and safety is viewed as integral to the social relations between management and labour. The Malaysian case presents a historical conjuncture of this conflict theme, which is very different from that of its Western genesis. LÄS MER

 2. 2. Bygden, bruket och samhället : om människor och organisationer i brukssamhället Böksholm 1900-1979

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Åsa Lundqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Arbetslivssociologi; företagssociologi; sociology of enterprise; industrialisation; Ekonomisk och social historia; Sociology of labour; Social and economic history; patriarchalism; gender division of labour; local; central; Sociologi; agency; organisations; social movements; rural industrial community; historical sociology; industrial society;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur gick det till när 1900-talets industrialiserade landsbygd omvandlades? Hur påverkades människors vardag av denna utveckling och hur knöts lokala händelser ihop med industrisamhällets omvälvande historia? Dessa frågor diskuteras i denna studie av det småländska brukssamhället Böksholm. I centrum står relationen mellan de dominerande folkrörelserna och ledningen för Böksholms sulfitfabrik. LÄS MER

 3. 3. Profession, science and state Psychology in Sweden 1968-1990

  Detta är en avhandling från Göteborg : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva Marie Rigné; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology of science; profession; history of psychology; discourse analysis; social policy; higher education; sociology of science;

  Sammanfattning : This dissertation consists of a case study of Swedish psychology during a specific period of time. It focuses psychology as a scientific discpline, as a professionalised occupation and as a cognitive resource for policy-making. LÄS MER

 4. 4. The Division of Labour in Post-Industrial Societies

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Lars Hansen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; post-industrial society; division of labour; occupational classification; occupational structure; welfare state; sex segregation; education.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Unga arbetslösas ansikten : Identitet och subjektivitet i det svenska och danska samhället

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Verica Stojanovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; Sociology; interviews diaries; typology; second generation of immigrant youth; polarization; subjectivation; late-modernity subjectivity; modernity identity; youth; unemployment; sociology of enterprise; Social problems and welfare; national insurance; Sociologi; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular AbstractStudier om undomars arbetsmotivation och inställning till arbete fokuserar ofta på skolundomar, vilket kan ge idealiserade bilder eftersom dessa ungdomar ännu inte försökt ta sig in på arbetsmarknaden. Verica Stojanovics avhandling fokuserar emellertid på ”äldre” (20-29 åriga) svenska och danska ungdomar som varit arbetslösa i några månader eller mer och hunnit känna av hur det är att vara arbetslös. LÄS MER