Sökning: "Anita Cederström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anita Cederström.

  1. 1. Fosterbarns anpassning - en relationsproblematik : om 25 barn i åldrarna 4-12 år som har placerats i fosterhem : en delstudie i Barn i kris-projektet

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

    Författare :Anita Cederström; Stockholms universitet.; [1990]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fosterbarn; Psykologi; Utvecklingspsykologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER