Sökning: "Anita Cederström"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Anita Cederström.

 1. 1. Fosterbarns anpassning - en relationsproblematik : om 25 barn i åldrarna 4-12 år som har placerats i fosterhem : en delstudie i Barn i kris-projektet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Anita Cederström; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fosterbarn; Psykologi; Utvecklingspsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Placerad utanför sitt sammanhang : en uppföljningsstudie av 46 institutionsplacerade ungdomars privata och formella relationer

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Jürgen Degner; Anna Henriksen; Lars Oscarsson; Anita Cederström; Rolf Holmqvist; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Residential treatment centres; parents’ emotional attitude; social network; therapeutic alliance; youth; young persons; support persons; gender; key staff member.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : When young people are placed in residential treatment centres (RTCs), it is important that facility staff involve parents and other social network members (PSMs) (private relations) in the residential treatment program. This involvement process depends on both PSMs’ willingness and capability to take part in the youths’ treatment, as well as the residential staffs’ attitude towards promoting this process. LÄS MER

 3. 3. Beardslees preventiva familjeintervention för barn till föräldrar med psykisk sjukdom. Svenska familjers erfarenheter

  Detta är en avhandling från Umeå : Print och Media

  Författare :Heljä Pihkala; Mikael Sandlund; Anita Cederström; Kristian Wahlbeck; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; barn till föräldrar med psykisk sjukdom; prevention; intervention; kvalitativ analys; Beardslees familjeintervention; MEDICINE Psychiatry; MEDICIN Psykiatri; Psychiatry; psykiatri;

  Sammanfattning : It has been known for many years that the children of parents with mental illness run a high risk of developing psychiatric and other problems both during their childhood and later in adulthood. Meeting and providing support for the patients’ children has, however, been a neglected area in adult psychiatry until today. LÄS MER