Sökning: "small business"

Visar resultat 1 - 5 av 510 avhandlingar innehållade orden small business.

 1. 1. Financing Small Businesses - Developing our Understanding of Financial Bootstrapping Behavior

  Detta är en avhandling från SIRE, Halmstad University

  Författare :Joakim Winborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercial and industrial economics; Finansiering; Financial science; Small business manager; Small business; Social capital; Social contracting; Resource acquisition; Relationship-oriented financial bootstrapping; Finance; Financial bootstrapping; Industriell ekonomi; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling, bestående av fem artiklar, kring hur finansiella behov hanteras i nya och små företag. Den empiriska datan har insamlats genom två enkätstudier och en fallstudie. LÄS MER

 2. 2. New Venture, Survival, Growth Continuance, Termination and Growth of Business Firms and Business Populations in Sweden During the 20th Century

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Marcus Box; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; firm growth; firm death; firm survival; firm performance; firm populations; business dynamics; cohort method; longitudinal method; business demography; liability of newness; liability of smallness; entrepreneurship; small and medium enterprises; business history; size distribution; ownership; succession;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the formation, growth and discontinuance of business populations and firms in Sweden during the 20th century. It addresses some key issues in the domain of economic and social sciences, and in particular entrepreneurship and small business research: if and when firms grow, stagnate and decline, as well as how long firms survive and when they are likely to disband. LÄS MER

 3. 3. How Personal Networks Shape Business : : An Anthropological Study of Social Embeddedness, Knowledge Development and Growth of Firms

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Peter Parker; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; social embeddedness; growth; small business; trust; social capital; knowledge development; informal organization; personal network; Business network; social network; anthropology; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar informell organisation, m a o den uppsättning av sociala relationer som förbinder olika personer i företag och över företagsgränser. Det finns en lång tradition av att studera informell organisation. LÄS MER

 4. 4. The Creation of International Business Relationships : Experience and Performance in the Internationalization Process of SMEs

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jukka Hohenthal; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Business Relationships; Internationalization; SME; Knowledge; Learning; Experience; Performance; Process; Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The present study examines the causal effect of experience on the performance of inter-national business relationships for small and medium-sized business firms. A case study of ten market entry processes in ten Swedish SMEs shows that both experienced and inexperienced firms can succeed in creating a new international business relationship. LÄS MER

 5. 5. Innovative Behaviour of Small Firms Essays on Small Firms' Internationalisation and Use of Online Channels

  Detta är en avhandling från Umeå universitet

  Författare :Vladimir Vanyushyn; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Innovation; small and medium-sized enterprises; Internet; marketing; internationalisation; Sweden; Finland; Innovation; små och medelstora företag; onlinekanaler; Internet; marknadsföring; internationalisering; Sverige; Finland; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : The spread of information technology and the dissolution of international borders have had a significant impact on the challenges and opportunities faced by today's small and medium-sized enterprises (SMEs). Innovative behaviour on the part of SMEs is a prerequisite for a successful transformation of the opportunities offered by these structural changes into growth and profitability. LÄS MER