Sökning: "Children’s needs"

Visar resultat 1 - 5 av 146 avhandlingar innehållade orden Children’s needs.

 1. 1. Mind the gap : transition to adulthood – youths' with disabilities and their caregivers' perspectives

  Författare :Elisabet Björquist; Eva Nordmark; Inger Hallström; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Disability; youth; caregiver; transition to adulthood; immigrant; preferences; needs; Barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth studies; Socialt arbete; Social work; Disability; needs.;

  Sammanfattning : Transition to adulthood, referring to the process of moving from childhood to adulthood, can be a complex period for youths with disabilities who might need special support transitioning into an independent life as adults. Caregivers are significant persons for the youths, which is why their own health and wellbeing is important. LÄS MER

 2. 2. "Dom säger att jag ser mer normal ut med benproteser" : om samhällskrav kontra barns behov

  Författare :Karin Paulsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn Habilitering Benproteser Sverige;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation study is to explore what it meant to thirteen persons to grow up with severe limb deficiencies (due to Thalidomide) and under the extreme life-conditions that indirectly became the consequences of their impairments. Aspects discussed concern:- The functional, social and psychological value of artificial legs from early childhood to grown up age seen from the persons' own perspective. LÄS MER

 3. 3. Barnperspektiv i barnavårdsutredningar : med barns hälsa och barns upplevelser i fokus

  Författare :Elin Hultman; Ann-Christin Cederborg; Karin Fälth Magnusson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Child welfare investigations; documentation; children’s physicaland psychological health; children’s experiences; Barnavårdsutredningar; dokumentation; barns fysiska och psykiska hälsa; barns upplevelser;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att fördjupa kunskapen om hur socialtjänsten synliggör barns fysiska och psykiska hälsa samt barns egna upplevelser i barnavårdsutredningar. Resultaten diskuteras utifrån rättsliga förutsättningar samt teorier om barn som subjekt och sociala aktörer. LÄS MER

 4. 4. Children in group interventions after exposure to violence toward a caregiver : Experiences, needs, and outcomes

  Författare :Karin Pernebo; Kjerstin Almqvist; Mats Fridell; Idor Svensson; Dag Øystein Nordanger; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Children; Intimate partner violence; Children’s experiences; Post-traumatic stress; Treatment; Qualitative research; Outcome research; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : This thesis consists of three empirical studies, all part of the same research project, with a general aim to explore interventions for children exposed to intimate partner violence (IPV). Because witnessing violence toward a caregiver is associated with negative impact on children’s health and development, effective interventions for children exposed to IPV are necessary. LÄS MER

 5. 5. Kategorisering av barns "problem" i skolans värld : En undersökning av skolhälsovårdsrapporter läsåren 1944/45-1988/89

  Författare :Christina Hellblom-Thibblin; Sverker Lindblad; Ulf Olsson; Lise Vislie; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; categorization in school; ill-health of children; children’s health problems; diagnosis in school; children’s differences; ”exceptional” children; pupil care; school health services; children with special educational needs; Pedagogik; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate and analyze the categorization of children’s “problems” in comprehensive schools and the context in which the categorization is performed and used. A central question is: How are the children’s “problems” defined and formulated in the annual reports of the school health services for the school years 1944/45 to 1988/89? “Problems” in this context are illnesses, functional disabilities and other characteristics associated with what is perceived as the physical, psychical and social ill-health of a child. LÄS MER