Sökning: "jämlikhet"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade ordet jämlikhet.

 1. 1. Jämlikhet och kunskap : debatter och reformstrategier i socialdemokratisk skolpolitik 1975-1990

  Författare :Göran Bergström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Sveriges socialdemokratiska arbetareparti; Utbildningspolitik-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Frihet, jämlikhet, demokrati : etik och människosyn inom liberal och socialistisk tradition

  Författare :Algot Gölstam; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Jämlikhet och frihet : politiska mål för den svenska grundskolan

  Författare :Karin Hadenius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jämlikhet och valfrihet : en studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt

  Författare :Lars-Erik Hansen; Birger Simonsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; historia; History;

  Sammanfattning : The objectives of this dissertation are to study the beliefs about immigrant minorities and immigration policy expressed in Swedish public debate and politics and to study how Swedish immigration policy emerged and took on its distinctive shape, from the first immigration policy initiatives through the resolutions on immigration policy adopted by the Riksdag in 1975 and 1976.The dissertation shows, through studies of public debates, that equality gained unique status in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Justice among Us : A Philosophical Analysis of Michael Walzer’s Theory of Justice

  Författare :Marcus Agnafors; Bo Petersson; Lena Halldenius; Kasper Lippert Rasmussen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Walzer; distributive justice; equality; community; universal morality; social meaning; complex equality; social criticism; interpretation; reflective equilibrium; Walzer; distributiv rättvisa; jämlikhet; social gemenskap; universell moral; social mening; komplex jämlikhet; social kritik; tolkning; reflektivt ekvilibrium; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The American philosopher Michael Walzer has been regarded as one of the most influential theorists in the field of distributive justice since the publication of Spheres of Justice in 1983. However, despite the popularity, his theory is often misunderstood or said to suffer from serious shortcomings. LÄS MER