Sökning: "organizational justice"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden organizational justice.

 1. 1. Processes of Organizational Justice Insights into the perception and enactment of justice

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Constanze Eib; Claudia Bernhard-Oettel; Magnus Sverke; Tessa Melkonian; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organizational justice; overall justice; fairness; justice enactment; well-being; health; Demand-Control-Support; allostatic load; entrepreneurs; owner-managers; deontic justice; ego depletion; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Well-being at work is of major public interest, and justice at the workplace can be a key factor contributing to employees and managers feeling well. Research has found direct relationships between organizational justice perceptions and work and health outcomes. LÄS MER

 2. 2. Processes of Organizational Justice : Insights into the perception and enactment of justice

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Constanze Eib; Claudia Bernhard-Oettel; Magnus Sverke; Tessa Melkonian; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organizational justice; overall justice; fairness; justice enactment; well-being; health; Demand-Control-Support; allostatic load; entrepreneurs; owner-managers; deontic justice; ego depletion; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Well-being at work is of major public interest, and justice at the workplace can be a key factor contributing to employees and managers feeling well. Research has found direct relationships between organizational justice perceptions and work and health outcomes. LÄS MER

 3. 3. Health at Work The Relationship between Organizational Justice, Behavioral Responses, and Health

  Detta är en avhandling från Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Mats Liljegren; Kerstin Ekberg; Magnus Sverke; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health; Burnout; Job mobility; Organizational; justice; Behavioural responses; Hälsa; utbrändhet; rörlighet; upplevdorganisatorisk rättvisa; individuellt organisatoriskt; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Community medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anställdas hälsa, individuella beteenden i ett organisatoriskt sammanhang och upplevd organisatorisk rättvisa är teoretiskt förenade av social utbytesteori, copingteori och teorier som beskriver konsekvenserna av social ojämlikhet. Empiriskt är förhållandet mer oklart. LÄS MER

 4. 4. Organizational death and employee motivation Investigating a plant closure in a multi-plant organization

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Lars Häsänen; Johnny Hellgren; Gunn Johansson; Lena Mårtensson; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Plant closure; closedown; goal theory; goal setting; motivation; organizational death; productivity; efficiency; performance and psychological climate; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Major organizational changes are often connected with a variety of negative outcomes for both employees and the organization alike. As a contrast to this, organizational deaths have instead been associated with increased productivity and motivation to perform, despite certainty of job loss. LÄS MER

 5. 5. Stories of Achievements - Narrative Features of Organizational Performance

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Hervé Corvellec; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Narrative; Organizational performance; Management of enterprises; Annual reports.; Public Libraries; Sport; Management literature; Management terminology; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Stories of achievements is a study concerning uses of the notion of organizational performance. It shows the variety of meanings given the notion in dictionaries, management literature, sports, and performance indicators; it also explores how such meanings are constructed and how they are attached to this notion in new contexts, such as in the activity reports of public libraries. LÄS MER