Sökning: "behov"

Visar resultat 1 - 5 av 879 avhandlingar innehållade ordet behov.

 1. 1. Omsorg under förhandling - om tid, behov och kön i en föränderlig hemtjänstverksamhet

  Detta är en avhandling från Umeå : Socialt arbete

  Författare :Katarina Andersson; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Omsorg; möten i hemtjänsten; äldre; biståndsbedömare; vårdbiträden undersköterskor; tid; behov; kön; främlingskap; förhandlingar; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Social welfare social pedagogics; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Social omsorg socialpedagogik;

  Sammanfattning : The Swedish welfare state, and public elderly care of today in particular, is under transformation in many respects. Organisational restructuring, such as downsizing and new forms of organisation, mainly influenced by New Public Management, are some of the factors that have affected home care service. LÄS MER

 2. 2. Characterising Needs in Health Care Priority Setting

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erik Gustavsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Comorbidity; conceptual analysis; health care; health care needs; interpersonal aggregation; intrapersonal aggregation; multimorbidity; needs; prioritarianism; priority setting; priority to the worse off; rationing; reflective equilibrium; severity; shared decision-making; sufficiency principles; the principle of need; Aggregering; begreppsanalys; behov; behovsprincipen; delat beslutsfattande; hälso- och sjukvård; prioritanism; prioriteringar; reflektivt ekvilibrium; resursfördelning; samsjuklighet; sufficientism; svårighetsgrad; vårdbehov;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is needs in the context of health care priority setting. The notion of needs has a strong standing in health care policy; however, how the idea should be understood more specifically and how it should guide decisions about priority setting remain contentious issues. LÄS MER

 3. 3. Lärares möten med sociala medier applikationer i behov av explikationer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Niclas Ekberg; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy; Learning; Teaching; Multimodality; Social media; web 2.0; Education technology; Technology implementation; Technology use; School; Hermeneutics; Phenomenology; Social sciences - Education; Pedagogik; Lärande; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation has been set against the background of both existing research and teachers’ perceptions and experiences with the aim to clarify and better understand what constitutes the teacher’s encounter with social media in teaching. The theoretical starting point in hermeneutical phenomenology in accordance with Heidegger, Gadamer and Ricœur has brought with it not merely the resolve to describe the encounter’s context of meaning, but also the forward-looking striving to point out its possibilities. LÄS MER

 4. 4. Om samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri : Personalens kompetens och patienternas behov

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Ulf Engqvist; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Barn- och ungdomspsykiatri; vuxenpsykiatri; samarbete; uppföljning; MEDICINE Psychiatry Child and adolescent psychiatry; MEDICIN Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar gränsområdet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. Syfte: att beskriva hur det går för barn- och ungdomspsykiatrins patienter, vilken den patientgrupp är som blir gemensam för de båda disciplinerna och vad som krävs för att utveckla samarbetet för äldre tonåringar/unga vuxna i åldrarna 16-25 år. LÄS MER

 5. 5. Löneanställning eller eget företagande?: sex röster från norra Bohuslän Employment or business owning _ six voices from northern Bohuslän

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Ewa Fredriksdotter Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; löneanställning; eget företagande; val; behov; drömmar; begränsningar; känslor; social anpassning; könsroller; tradition; mågsyssleri;

  Sammanfattning : .... LÄS MER