Sökning: "omsorg av äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden omsorg av äldre.

 1. 1. Våra äldre : Om konstruktioner av äldre i offentligheten

  Författare :Magnus Nilsson; Eva Reimers; Håkan Jönson; Svein Olav Daatland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; older people; pensioner; ageism; ethnicity; social gerontology; discourse; life course; official government reports; SOU; newspapers; party politics; pensioner’s parties; public sphere; Ålder; äldre; pensionär; etnicitet; ålderism; socialgerontologi; diskurs; livslopp; statens offentliga utredningar; SOU; dagstidningar; partipolitik; pensionärsparti; offentlighet; Older people and ageing; Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Detta är en studie av hur ’äldre’ som språklig och social kategori samt åldrande som process konstrueras i tre sammanlänkade offentligheter. Avhandlingens övergripande syfte är att studera och kritiskt granska olika sätt varpå ’äldre’ som kategori förstås och representeras i relation till pågående omförhandlingar av innebörden i den senare delen av livet som livsfas. LÄS MER

 2. 2. Men do care! : A gender-aware and masculinity-informed contribution to caregiving scholarship

  Författare :Veronika Wallroth; Sandra Torres; Elisabeth Cedersund; Henrik Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Care; family caregiving; gender; men; masculinity; motive; experience; perspective; Omsorg; familjeomsorg; genus; män; maskulinitet; motiv; erfarenhet; perspektiv;

  Sammanfattning : In caregiving literature, it is often the female gender that has been the focus of attention, and in particular women’s unpaid labor. Studies also tend to make comparisons between men’s and women’s caregiving, using men’s caregiving experiences to show not only that women face greater burdens, but also that men’s needs can be minimized. LÄS MER

 3. 3. Ageing and Caring as Couples with Disabilities

  Författare :Cristina Joy Torgé; Eva Jeppsson Grassman; Anna Whitaker; Lotta Holme; Anneli Anttonen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Care; physical disability; ageing; older couples; conjoint interviews; Omsorg; funktionshinder; åldrande; äldre par; parintervjuer;

  Sammanfattning : In gerontology and care research, care is often studied in ways in which older people and people with disabilities are portrayed as dependent on the care of younger or non-disabled people. This thesis, in contrast, studies care provided by people that are both old and have physical disabilities. LÄS MER

 4. 4. Bevarad värdighet vid vård av äldre personer på äldreboende

  Författare :Patrice Anderberg; Anna- Lena Berglund; Lillemor Lindwall; Anne- Cathrine Mattiasson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bevarad värdighet; Äldre person; Äldreboende; Vårdkvalitet; Begreppsanalys; Fenomenologisk analys; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer kommer i framtiden att öka och behovet av en god och värdig vård blir en utmaning inom den kommunala äldreomsorgen. I samband med att vård utvärderas relateras det ofta till bevarad eller kränkt värdighet. LÄS MER

 5. 5. När livsrummet krymper : vård och omsorg av äldre personer i livets slutskede

  Författare :Jane Österlind; Britt-Marie Ternestedt; Görel Hansebo; Ingrid Hellström; Anna-Karin Edberg; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : This research focused on the life situation of older people, who had moved to a nursing home at the end of life, from the perspectives of the older people themselves, care managers and nursing staff. The thesis is based on an analysis of 446 care manager assessments and decisions, interviews with seven care managers, six older people and 28 nursing staff. LÄS MER